Пъновете в градината са опасни

Пъновете в градината са опасни за здравите дръвчета

Там се размножават болести и неприятели

По различни причини старите дървета в градината изсъхват и загиват. Изкореняването им е тежка физическа работа. Затова често след отсичане на сухото дърво пъна се оставя с мисълта, че след време ще направим нещо по въпроса.

ПЪНОВЕТЕ СЛУЖАТ ЗА УБЕЖИЩЕ
Неизкоренените пънове на отрязаните дървета, могат да бъдат източник на разпространение на различни зарази, поразяващи дървесината или кората. Именно пъновете привличат различни бръмбари – вредителите по стеблата на дърветата. Такъв е случаят с бръмбарите сечковци, чест гост в овощните  градини. В изоставени пънове те се размножават, презимуват, а напролет започват атаки по живите обитатели на градината. Напада не само овощните дървета, а и други горски, украсни даже хвойнови растения.

ЗА ДЕКОРАЦИЯ МОЖЕ – НО СЛЕД ОБРАБОТКА!
Ако все пак решите по някаква причина да оставите пъна, добре Е да свалите кората, а също така да го обработите с препарат за растителна защита – инсектицид.

Не само пъновете са опасни!

Всяка рана е вход за вредител

За да спрете нападението – тампонирайте с инсектициден разтвор

Както неизкоренените пънове, така и счупените, изсъхнали клони и съборени дървета представляват опасност за дръвчетата. Възможно е бръмбарите вече и да са се размножили и разпространили в градината. Това може да разберете чрез внимателно наблюдение на кората по стеблата на дърветата.

ДОСТЪПА НА ВРЕДИТЕЛИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ОГРАНИЧИ
Ако видите кръкли отвори по кората, това е сигнал за тревога, че в градината имате дървесинояди. И възрастните и ларвите им до късно есен могат да се хранят с дървесината под кората. А ако времето остане дълго топло с високи температури, както тази година, борбата може да се изведе с Актелик 50ЕК в доза 30 мл + 100 мл прилепител Акарзин. Ако отворите са големи, тампонирайте ги с памук напоен с разтвора, който втиквайте в самите дупки.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X