От днес: Увеличава се възрастта за пенсиониране

От 1 януари 2022 г. възрастта за пенсиониране се увеличава от днес с 2 месеца за жените (на 61 г. и 10 м.) и 1 месец (64 г. и 5 м.) за мъжете в най-масовата трета категория труд. С два месеца се увеличава изискуемият стаж – 36 г. и 2 м. за жените и 39 г. и 2 месеца за мъжете.

С 2 месеца се увеличава възрастта за пенсиониране на хората, на които не достига стаж. През 2022 г. тя е 66 г. и 10 м. и за мъжете и за жените при най-малко 15 г. действителен осигурителен стаж.

Увеличението на възрастта за мъжете и жените ще продължи плавно до достигането на 65 г. за двата пола през 2037 г. След това възрастта ще се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота. 

Ще нараства и стажът за III категория до достигане през 2037 г. на 37 г. за жените и 40 г. за мъжете.

От днес линията на бедност се увеличава с 44 лева и става 413 лева. За да няма пенсионер под този праг, всички пенсионери ще получават добавка от 60 лева до юни включително. След това предстои преизчисляване на пенсиите.

На 25 декември 2021 г. минималната пенсия се увеличи от 300 на 370 лв., а максималната – от 1 440 на 1 500 лв. Повиши се от от 1,2 на 1,35% тежестта на година осигурителен стаж без превръщане, което води до средно 12,5% увеличение на пенсиите.

Хората ще получат преизчислените размери на пенсиите си с редовното им месечно плащане за януари 2022 г., като към тях ще бъде изплатена и разликата между старите и новите им размери за 7-те дни от 25 до 31 декември 2021 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X