Как да изберем косачка с правилните характеристики

Амортизирането на наличната в стопанството техника и непрекъснатото осъвременяване на моделите, които се предлагат на пазара, подтикват земеделците към подмяна на селскостопанските косачки. Какви усъвършенствания има в съвременните модели и как да разберем, че е дошло време да подменим старата машина?

Ангел Върбанов

Качеството на съвременните косачки позволява при съответните грижи, те да работят достатъчно дълго време. Но въпреки това необходимостта от нови и усъвършенствани модели постоянно расте. И за това има няколко основателни причини.

косачка 4

Най-очевидната е промяната на условията на работа. Например, значително увеличаване на обработваемата площ в стопанството. Ако преди на фермера са били достатъчни 1-2 косачки с работна ширина 2,1 м, то на дневен ред излиза въпросът – дали да не се купи още една навесна косачка с аналогична ширина, или да се разгледа вариант на по-производителен полуприкачен модел с работна ширина 3,2 м.


Втората причина е промяна в технологичния процес. Например, преминаване от естествени сенокоси с ниски добиви към високодобивни или специфични по строежа си култури. В този случай  старата техника, дори тя дълги години да е служила вярно в стопанството, ще създава проблеми – ще намалява работната скорост, ще се задръства непрекъснато, а увеличеното натоварване ще се отрази  върху производителността и надеждността на машината.


Не по-малко важен е и икономическият фактор. Използването на няколко косачки с ниска производителност води след себе си до допълнителни разходи за теглителната техника, работна ръка и гориво. Оптимизирането на технологично-логистичния процес позволява да се освободят ресурси, които да се насочат в други работни операции.

Колкото и надеждна да е техниката, с времето механизмите се износват и се чупят по-често, отколкото при новите машини. А голям ремонт на старичка косачка в паричен еквивалент е напълно съпоставим с цената й на пазара.

Техниката, каквато и да е тя, е преди всичко инструмент за постигане на поставените цели. Важно е и косачката да се справя успешно с поставените пред нея задачи. За всеки бизнес ключов фактор при вземането на решение трябва да бъде крайният резултат – печалбата. При това не моментна, а дългосрочна.


Ако наличната в стопанството косачка се справя с текущия обем от работа, има сигурност, че няма да излезе от строя и е напълно изправна, тоест държи необходимата височина, не задира почвата, осигурява добро качество на отреза и т.н., то може и да няма смисъл от нейната смяна.


Друг случай е, ако стопанството планира да се разширява, да увеличава площите и да преминава на по-мощна техника. Тогава има смисъл да се разгледат новите модели. Така че основният фактор при вземането на решение за замяната на един модел с друг е производителността. А производителността на първо място се осигурява от работната ширина.

Вторият важен момент е надеждността и дълговечността на машината. В стопанството трябва да има разбиране колко още живот има в наличната в момента машина, и за какъв срок ще се изплати новата косачка с оглед на планирания обем работа, за който е предназначена.

Третият фактор, който задължително трябва да се вземе предвид, е достъпността на консумативите и резервните части.

Цялата земеделска техника изисква задължително обновяване след изтичането на заявения от производителя ресурсен срок на живот, иначе може да се наложи излизането на полето в тесни времеви прозорци на неизправни машини.

Всичко това означава, че определящ фактор при вземането на решение за смяната на един модел с друг е на първо място критичното износване на важни възли и части на машината. За смяна на машината трябва да се замислим и ако възможностите на старата вече не съответстват на онази производителност, която е необходима за окосяването на определен обем култура в предвидените срокове.

Косачката в сравнение с останалите земеделски машини има сравнително къс срок на живот. Възрастта на машината оказва директно влияние върху нейната производителност. Ако се вземе предвид, че среднодневната производителност на триметрова косачка е 250 дка или 375 тона окосена маса, то всеки може да пресметне колко горе-долу струва издръжката на една такава машина. Новите косачки, които работят по карти на добивите, увеличават производителността с около 10 на сто в сравнение с обикновените машини при същата работна ширина.

Ползата от използването на такава техника е следната – при работна ширина на тройната комбинация от 10 метра и 10-часова работна смяна, косачката може да прибере 1100 дка на ден.

Производителността се пресмята чрез умножаване на работната ширина на работната скорост и коефициента на работното време. Например, 10 м работна ширина се умножава на препоръчителна скорост от 15 км/ч и за да се пресметне полученият резултат в хектари, по 0,1. Получава се, че дадената комбинация работи със скорост 15 ха/час. Но това е чистото време на работа на полето. На практика част от времето отива за подготовка и проверка на техническото състояние на машината, преместването й на друг участък, завиване на полосата за обръщане. За да се вземат предвид тези нюанси, получената производителност трябва да се умножи на коефициент на работното време 0,8 (стандартен за косачките). В резултат получаваме по-точна цифра – 12 ха/час и изхождайки от нея, изчисляваме колко, с оглед на площите и необходимите срокове, машини са необходими.

Желателно е създаването на запас от мощност, който да способства за рационалната експлоатация на машините с цел тяхната продължителна и безпроблемна работа, и който при остра необходимост може да бъде използван за повишаването на интензивността на работата и намаляването на нейните срокове.


Косачката работи във възможно най-агресивната среда и при по-тежки условия в сравнение с останалите земеделски машини. Основният работен орган – косачният брус, съставен от голям брой шестограми, които го задвижват, директно взаимодейства с почвата – коси не само трева, но захваща и почва, в която често има и камъни, мравуняци, хидратанти и т.н. Всичко това оказва огромно въздействие върху износването на техниката, ставайки причина за много аварии, въпреки използването на система за защита от камъни, регулиране на налягането върху почвата и т.н.


Средно срокът на живот на косачката зависи от нейното обслужване, условията и региона на работа, правилните настройки, както и от отношението на механизаторите към техниката, и може да варира от 3 до 10 години, понякога и повече.


Средно срокът на живот на косачката е 5 години. Но веднага след като експлоатационните разходи за година (в това число разходите за ремонт) започнат да превишават 30% от стойността на машината, това трябва да стане първи сигнал, че е време да се смени машината с нова. Видът на косачката се определя от вида на прибираната култура.


Животновъдните стопанства, които искат да са на печалба, имат нужда от техника, която позволява фуражите да се заготвят в максимално кратки срокове с минимални загуби. С тази задача най-успешно се справят роторните косачки.
Те имат редица предимства – висока производителност, възможност за работа със сложни видове тревна маса (високи, с тънки или дебели стебла, полегнали култури), както и внимателно отношение към корените на растенията, запазването на които позволява да се получат втори откоси с високи добиви. Причина за тези достойнства е режещият механизъм с въртящи се ротори, оборудвани с ножове. Съвременните роторни косачки са станали и по-леки, което намалява натоварването на навесния механизъм на трактора и разходите на гориво.


За осигуряването на устойчивост на машината и комфорт на оператора при работа на високи скорости голяма роля има системата на окачване, както на задния мост на техниката, така и на кабината на оператора при самоходните модели. Благодарение на иновации като управление с GPS, механизаторът вече не трябва да се отвлича, като вдига и спуска косачката при преминаването на края на полето или при вече окосени участъци – това се случва автоматично. Обикновено при обръщане се появява ъгъл, поради който остават неокосени участъци. Автоматичната система построява припокриването на предната и задната косачка, така че да не остават неокосени участъци.

Днес всички производители работят над повишаването на производителността на косачките. Това е възможно основно за сметка на увеличаването на работната ширина, тъй като обичайната работна скорост при неравни площи е стабилно 15 км/ч. Поради това, ако доскоро най-големите косачни комбинации достигаха 9-метрова работна ширина, то тенденцията на последните години е появата на 10-метрови тройни комбинации за трактори с мощност от 220 к.с. с преден ВОМ.

Някои специалисти смятат, че от гледна точка на производителност, работна ширина и конструкция съвременните косачки са достигнали състояние, близко до съвършенството. Според тях по-нататъшните иновации най-вероятно ще бъдат насочени към повишаване на износоустойчивостта, защита на механизмите от повреди, надеждност на агрегатите и възможност за регулиране на настройките. Тоест, косачките, както и всяка друга съвременна техника, ще стават все по-умни и автоматизирани.

Що се отнася до надеждността, ще продължат изследванията в разработването на нови сплави и внедряването на нови конструктивни решения. Може би ще се работи в посока автономно електрическо задвижване на режещите ротори или използването на лазерни ножове вместо традиционните метални.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X