Селскостопанската реформа на ЕС: Повече регулации за по-малко пари

Основната премия в бъдеще ще се нарича основна подкрепа на дохода. За да ги получите, трябва да бъдат изпълнени още нови изисквания. Германският сайт agrarheute обяснява какво означава обусловеност, добро екологично състояние на площите (GAEC) и основни изисквания за оперативно управление (GAB).

Доброто и екологично състояние на районите (GAEC) и основните изисквания за оперативно управление (GAB) са специално определени от 2023 г. Те трябва да се спазват, за да се получи основната премия – директните субсидии на на площ, която в бъдеще ще се нарича основна подкрепа на доходите.

Тази така наречена обусловеност от опазването на земеделието и околната среда показва „новата зелена архитектура“ на ОСП (Обща селскостопанска политика на ЕС), както обяснява икономическият консултант на Камарата на земеделието на Долна Саксония (LWK) .

Какво ще трябва да спазват фермерите от 2023 г., за да получават субсидии

За да получите основна премия или подкрепа за основен доход, в бъдеще ще е необходимо фермерите да предоставят значителни ползи за околната среда. Има много припокриване с агроекологичните програми на федералните провинции за опазване на природата и биоразнообразието. Според Рут Беверборг, LWK Долна Саксония, двойното финансиране е „по принцип изключено“.

Като част от условията трябва да се спазват следните разпоредби:

Минимум 4% заделена обработваема земя. Самите площи трябва да са зелени, сеитба не е разрешена. Изключени са стопанства с по-малко от 10 хектара обработваема земя и такива с повече от 75% пасища. Елементи на ландшафта като дървета или жив плет могат да се причислят към оставеното под угар при определени условия.


Забрана за разораване на постоянни тревни площи в зони от Натура 2000, т.е. зони за защита на птици или фауна-флора-хабитати (FFH) или на места за блата.


3 метрова буферна ивица до водни обекти : Не е разрешено прилагането на торове и пестициди върху буферните ивици. Федералните провинции могат да предоставят изключения и да намалят разстоянието в райони със значителни пропорции на дренажни и напоителни канали.


Забрана за оставяне на непокрити почви през зимата. Като  покритие трябва да се използва и слой мулч.


Необходим е и сеитбооборот. Изключени са стопанства с по-малко от 10 хектара обработваема земя и тези с повече от 75 процента пасища и по-малко от 50 хектара обработваема земя. Отглеждането на междинни култури или озеленяването чрез подсев в основна култура също се отнася за максимум половината от полето на стопанството.

Какво показват първите изчисления


Според първоначалните изчисления, плащанията от ЕС ще намалеят, както следва:

от около 173 € / ха основна премия 2020 г до около € 150 / ха подкрепа за основен доход през 2023 г. (Бел. ред: става въпрос за Германия).


Чисто математически  премията по еко-схемите може да достигне до 65 € / ha земеделска земя. За целта се предлагат седем доброволни индивидуални мерки. Дали те ще генерират доходи, тепърва ще се разглежда внимателно за всеки отделен случай. Със сигурност ще бъде въпрос на на бюрократични процедури и подаване на заявления за  финансиране.
Преразпределително плащане

Преразпределителният бонус в Германия се увеличава за  60 ха вместо досегашните 46, както следва:
69 € / ха за първите 40 ха и
41 € / ха за 41 до 60 ха.


Преразпределителното плащане  нараства от максимум около 1 980 €  до максимум от около 3 600 € / предприятие.

Премията за млади фермери ще се увеличи от 44 евро/ха на 115 евро/ха през 2023 г. Основната площ за това ще бъде увеличена от 90 на 120 хектара. Това означава, че млад фермер може да получи максимум 13 800 евро субсидии през 2023 г. Досега плащането беше максимум 3 960 евро. Това е максимум 9 840 евро повече в бъдеще.

Освен това за 2023 г. са планирани обвързани премии за крави с бозаещи телета, овце и кози. 

77 € / крава с бозаещи телета и
34 € / овца или коза.
Пашата обаче не е задължителна.

Всички цифри се отнасят за Германия.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X