Доказано най-добрата селекция хибриди по ExpressSun® технологията при слънчогледа

Corteva Agriscience™ е първата фирма, внедрила в България ExpressSun® толерантните хибриди слънчоглед с марката Pioneer® през 2006 година. От годината на внедряването им тези хибриди се отличават с висок и стабилен добивен потенциал при благоприятни и неблагоприятни условия, адаптивни за всички райони на отглеждане в страната.
Corteva Agriscience™ притежава голямо разнообразие от хибриди слънчоглед в ExpressSun® технологията както според зрелостта им (ранни, средноранни, среднокъсни), така и в различните продуктови линии (линолови и високоолеинови).
Неслучайно Corteva Agriscience™ е пазарен лидер за поредна година в България, защото предлаганите хибриди са със:
 Отличен добивен потенциал
 Стабилен добив във всички райони на страната, въпреки голямото разнообразие от почвено-климатични условия

 Високо и стабилно съдържание на масло
 Устойчивост на идентифицираните до момента в страната раси синя китка
 Високо съдържание на олеинова киселина на високоолеиновите хибриди Pioneer®
 Много стабилно представяне в интензивни, полуинтензивни и екстензивни земеделски райони
 Много добър фитосанитарен профил
 Икономическа рентабилност на производство


Следствие на тези практически предимства на хибридите на Corteva Agriscience™ с марка Pioneer®, на сигурността, която дават на българските производители, въпреки несравнимите климатични и почвени условия с останалите европейски държави, българският земеделски производител е показал своя избор:
 Първите 5 ExpressSun® хибрида на Corteva Agriscience™ заемат около 56% до 58% от площите на ExpressSun® технологията в страната
 От първите 10 най-отглеждани ExpressSun® хибрида в страната – 8 са на Corteva Agriscience™, като покриват около 70% от площите на ExpressSun® технологията в България
 Първите 3 най-отглеждани хибрида слънчоглед в страната през 2021 година са ExpressSun® хибридите P64LE137, P64LE136 и P64LE25 на Corteva Agriscience™
 От първите 10 най-отглеждани ExpressSun® хибрида в Европа – 6 са на Corteva Agriscience™
 От първите 10 най-отглеждани хибрида слънчоглед в Европа – 3 са ExpressSun® хибриди на
Corteva Agriscience™
Какви нови ExpressSun® хибриди предлага Corteva AgriScience™ през 2022 година в България?
Като научно-развойна и иновативна фирма, нашата компания всяка година внедрява нови хибриди. И през 2022 година Corteva Agriscience™ не изневерява на традицията си и предлага на земеделците два нови още по-добри във всяка една агротехническа характеристика хибрида, от досега използваните на пазара ExpressSun® хибриди – P64LE162 и P63LE166.
P64LE162 е нов средноранен хибрид с много висок и стабилен добивен потенциал при нормални и по-неблагоприятни условия, подходящ за отглеждане в цялата страна. С едри и здрави пити, слабо изпъкнали в средата, напълно запълнени, включително в центъра. С висока толерантност на лимитирани условия на влага, добър здравен статус, високо маслено съдържание и Pioneer Protector® синя китка – устойчив на всички раси синя китка, идентифицирани до момента в страната. P64LE162 може да се отглежда в цялата страна, и да бъде партниращ хибрид по отношение на зрелостта на P64LЕ137 и P64LЕ136, а също така и на високоолеиновите ExpressSun® хибриди – P64HE118, P64HE133 и P64HE144. В експерименталните опити (около 40 на брой) на Corteva Agriscience™ през 2021 година в България, Румъния и Унгария P64LE162 даде с 5% до 8% по-високи добиви от най-добрите стандарти в практиката. През 2021 година P64LE162 беше изпитан на демонстрационни опити в България, като в приложената графика могат да се видят получените високи добиви.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X