Министър Иванов: Политиката на Министерство на земеделието ще е за отвореност към земеделците, браншовите организации и медиите

До края на януари месец министерство на земеделието стартира виртуални приемни за фермерите

„Още от първите дни ръководството на Министерство на земеделието започна реализирането на нашата политика за отвореност към земеделците, към браншовите организации и към Вас, медиите“, увери министърът на земеделието д-р Иван Иванов при представянето на екипа и приоритетите му днес пред медиите.

„Вчера се проведе първата ни среща с браншовите организации, като срещите продължават по ресори още утре и в следващите дни – в областта на растениевъдство, животновъдство и преработвателна промишленост, като имат основна насоченост да се чуят проблемите на сектора и да се намерят работещи решения за Стратегическия план за земеделието и селските райони“, подчерта министър Иванов.

По думите му, друго, което се предвижда, с оглед на прозрачност в работата на министерството и улесняване на достъп до информация е стартирането на виртуални приемни за земеделските производители със служителите и директорите на дирекции от министерството. Той увери, че оттук нататък ще има такива редовни срещи и това е мотивирано от намерението на екипът му, политиката на министерството да е ориентирана към решаване на проблемите на земеделските производители, като ще се уточни и представи начинът, по който земеделските производители ще могат да се свързват и да заявяват своя интерес за участие във виртуалните приемни.

Министър Иван Иванов представи и своя екип от заместник-министрите Стефан Бурджев, Момчил Неков, Иван Христанов и Атанас Добрев, както и парламентарният секретар Тодор Байчев, като подчерта, че това е един от малкото министерски екипи, в които има представители на различни партии от коалиционното правителство, което подчертава значимостта, която се отдава на развитието на земеделието.

Заместник-министър Стефан Бурджев посочи, че ще отговаря за дирекции „Идентификация на земеделските парцели“, „Животновъдство“, „Поземлени отношения и комасация“, „Морско дело и рибарство“, „Обща политика в областта на рибарството“, „Държавни помощи и регулации“, както и за Изпълнителната агенция по лозата и виното и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Момчил Неков ще отговаря за дирекции „Развитие на селските райони“ и от тази гледна точка е председателстващ на тематичната работна група за изготвяне на стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Той ще отговаря и за дирекции „Европейска координация и международни отношения“, „Политики по агрохранителната верига“ и „Пазарни мерки и организации на производители“.

Заместник-министър Иван Христанов ще отговаря за секторите „Растениевъдство“ и „Биологично производство“, за директните плащания, както и за Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по горите и агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.

Заместник-министър Атанас Добрев ще отговаря за Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ и областните дирекции „Земеделие“, за „Напоителни системи“ и хидромелиорациите, както и за държавните горски предприятия. Ще отговаря и за дейността на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X