2022: ОСП, От фермата до масата, ГМО и какви още ще ги върши ЕК

След изпълнена с екшън 2021 г., която държеше вниманието на селскостопанския сектор заето с последните сривове на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), все още има някои важни задачи за вършене през 2022 г. – от приемането на националните стратегически планове до прегледа на директива за устойчиво използване на пестицидите.

Да, ОСП беше завършена през 2021 г. – но това не означава, че няма повече драма по въпроса

Сега погледите се насочват от Брюксел към отделните държави-членки, тъй като те трябва да представят своите национални стратегически планове, определящи как възнамеряват да постигнат деветте цели на ОСП за целия ЕС. Тези национални планове са основното средство за промяна; тоест основните начини, по които ще бъдат постигнати целите на Зелената сделка.

Държавите-членки трябваше до края на 2021 г. да представят своите планове на Комисията за одобрение. Въпреки това, една трета от 27-те държави от ЕС – включително Германия и Белгия – са пропуснали официалния краен срок.

Говорейки на неотдавнашно събитие, заместник-генералният директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ Тасос Ханиотис каза, че този процес не трябва да отнеме повече от три месеца, като решението на Комисията ще дойде през април, но даде твърд срок до края на лятото за обратна връзка, в зависимост от качеството на представените планове.

Пестициди: високо в дневния ред

Основен фокус на следващата година ще бъде преразглеждането на Директивата за устойчива употреба на пестициди (SUD), приета през 2009 г.

SUD има за цел да намали рисковете и въздействията от употребата на пестициди върху човешкото здраве и околната среда. Директивата обаче беше обект на критики за лошото й прилагане в повечето държави-членки.

Както е посочено във водещата хранителна политика на Комисията – Стратегията от фермата до вилица, Комисията цели да преразгледа директивата, за да я приведе в съответствие с целите на Европейския зелен договор, за да постигне целта за намаляване на употребата и риска от химически пестициди наполовина.

Приемането на ревизията е предвидено за март 2022 г.

Друга чувствителна тема, когато става дума за продукти за растителна защита, е процесът на подновяване на разрешенията за използване на глифозат, стартиран в края на 2019 г. Настоящото одобрение изтича през декември 2022 г.

Подновяването остава силно противоречиво, тъй като възгледите относно въздействието на глифозата върху здравето и околната среда се различават.

Както Европейският орган за безопасност на храните (EFSA), така и Европейската агенция по химикали (ECHA) сега обмислят подновяване на одобрението си, като техните групи за оценка скоро ще дадат своето мнение относно рисковете за здравето от глифозата.

Становище относно класификацията на глифозата, което ще бъде разработено от ECHA, „ще бъде използвано от EFSA и представители на компетентните органи на държавите-членки на ЕС за финализиране на партньорската проверка на оценката на риска от пестициди“, каза говорител на EFSA пред EURACTIV.

Очаква се това да се случи през втората половина на 2022 г., потвърдиха те.

Въглеродно сертифициране и редактиране на гени

Предложението за регулаторна рамка за сертифициране на улавянето на въглерод също ще бъде ключов приоритет за 2022 г., изпълнявайки обещанията, дадени в наскоро публикувания пакет Готови за 55.

Законодателните предложения, включени в пакета, имат за цел да засилят премахването на въглерода от атмосферата чрез базирани на природата технологични решения.

Като се има предвид, че Комисията е определила нов подход за премахване на въглерода в селското стопанство, за да помогне за повишаване на климатичните амбиции на Европа, това може да има широкообхватни последици в селскостопанския свят.

Приемането на тази регулаторна рамка е предвидено за третото тримесечие на 2022 г.

Дебатът по спорния въпрос за редактирането на гени ще продължи да се разгорещява през цялата година, докато Комисията работи по своето предложение за правна рамка по въпроса.

Редактирането на гени в селското стопанство на ЕС зае централно място, откакто Съдът на Европейските общности през 2018 г. постанови, че организмите, получени чрез техники за отглеждане на растения с мутагенеза, са ГМО и по принцип трябва да попадат в обхвата на Директивата за ГМО.

В момента Европейската комисия преразглежда правилата на ЕС относно технологиите, след публикуването на скорошно проучване за нови геномни техники, което заключи, че сегашната правна рамка на ЕС за ГМО е недостатъчна, но има признаци, че изпълнителната власт на ЕС все повече подкрепя технология.

Общественото допитване по въпроса ще започне през второто тримесечие на 2022 г., последвано от приемането на предложението на Комисията, планирано за второто тримесечие на 2023 г.

Промоционална политика и географски наименования

Политиката на ЕС за насърчаване на агрохранителните продукти, установена в регламент от 2014 г., се състои от кампании, насочени към повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор на ЕС както в единния пазар, така и в трети страни.

Насърчаването на хранителните продукти и схемите за качество, отговарящи на условията за подпомагане, се финансира от Комисията чрез годишни работни програми, приети след консултация със заинтересованите страни.

Тази промоционална политика в момента се преразглежда и фазата на обществени консултации със заинтересованите страни стартира в началото на 2021 г.

Първоначално се очакваше Комисията да излезе с предложение за преразглеждане на настоящата схема през четвъртото тримесечие на 2021 г., но сега това беше отложено до 2022 г.

По същия начин се очаква и преразглеждане на политиката за географските наименования, с цел да се увеличи техният потенциал и да се допринесе за новата хранителна политика на ЕС.

Въпреки че първоначално се предвиждаше за края на 2021 г., ревизията се планира да бъде публикувана през първото тримесечие на 2022 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X