Високи технологии в течна форма

Интервалите за замяна на маслото при съвременните трактори стават все по-дълги. Това е свързано отчасти с подобряването на характеристиките на смазочните материали
 Редакторите на германското списание traction попитаха експертите на какво трябва да се обръща внимание при маслата с дългосрочен ресурс

На пазара вече има масло, което позволява машината да се кара много по-дълго преди следващата му смяна. Така си мислят много потребители, но създателите на смазочните материали от ново поколение предупреждават: „Не можем да гарантираме удължени интервали. Да, в нашия отрасъл, както и навсякъде, тече непрекъснато развитие, но се движим с малки крачки“.
За съвременните двигатели – съвременно масло
folio6 2 siteНякои производители на двигатели днес вярват на продуктите си повече и поради това допускат по-продължителни интервали за смяна на маслото. Благодарение на използването на нови материали с подобрени антифрикционни свойства в двигателостроенето, изискванията, които се предявяват към маслата, са по-малко строги, но въпреки това днес и самите масла служат по-дълго.
Маслото остарява не само поради триенето на буталото и цилиндъра, тук играят роля и такива фактори като нагар, кондензат и повишени температури. Поради всичко това и с цел удължаване на живота на маслата, производителите бяха принудени да усъвършенстват своите рецептури. Това бе осъществено благодарение на оптимизирането на производствените процеси.
„Преди се налагаше да разчитаме на качеството на базовото масло, което обогатявахме с добавки. Но благодарение на технологията на хидрокракинга днес можем да проникваме в молекулярната структура и да създаваме масло с предварително зададени свойства“, поясняват еткспертите.
Засега в земеделието маслата с дългосрочен ресурс не са толкова широко разпространени, колкото в автомобилостроенето. Например, отработването на 1000 моточаса с едно зареждане на масло в сектора стана възможно едва с появата на пазара на тракторите Fendt 900 Vario от шесто поколение. При тези модели е препоръчително да се използва масло 5W30.
„В студено състояние по-гъстото масло при стартирането на двигателя постъпва по-бързо до неговите елементи и така предотвратява износването им“, обясняват експертите.
ВСЕМОГЪЩИ ЛИ СА ДОБАВКИТЕ?
Добавките в маслата са отговорни за конкретни качества – те свързват мръсотията или минимализират проявата на определени ефекти като износване, корозия и остаряване на двигателя.
С времето добавките изгарят, в резултат на което се образува сулфатна пепел, която задръства филтрите на системата за отвеждане на преработените газове и влошава смазочните характеристики. Поради това производителите се стремят да разработят добавки, които да дават колкото е възможно по-малко сяра и фосфор, влияещи негативно върху катализатора. На професионален език това се наричат Low-SAPS.
“Добавките все пак трябва да се избират само от производителя. Отнасям се много скептично към добавянето в маслата на някакви средства от крайните потребители, споделя експерт на фирма Addinol и добавя: – Потребителят например може да прибави добавка, обещаваща по-малко износване, но тя ще заеме мястото на друга, вече налична в маслото. Готовият продукт може да се сравни с напълно запълнена пчелна пита, в която всяка добавка стабилно заема своето място и съставът е добре балансиран. Ако тук постъпи нова добавка, то тя ще отслаби действието на останалите.“ В конкретния случай по-силната защита от износване ще означава по-ниска степен на защита от корозия, например.
Освен това добавките не са много избирателни – отговорните за чистотата свързват страничните примеси и се грижат те да попаднат на филтъра. Тези почистващи добавки могат също да оказват влияние върху страничните добавки и по този начин да ги неутрализират. Като резултат маслото може да загуби качествата си поради това, че почистващите добавки ще се изразходват по-бързо.
Освен това се образува повече сулфатна пепел, което се отразява негативно върху филтъра за сажди на ауспуха. Поради това в много ръководства за експлоатация от производителите ясно се посочва, че използването на допълнителни добавки води до отпадането на гаранцията на маслото.
НАЙ-ДОБРОТО МАСЛО Е ПРАВИЛНОТО
folio6 3 siteНе всяко масло може да гарантира запазването на необходимите характеристики за по-продължителен срок, поради което трябва да се спазват указанията на спецификацията. Тук само стойността на вискозитета като критерий при избора не е достатъчна. „Често се сблъскваме с клиенти, които при покупката на трактор за 180 000 евро започват да спорят за допълнителните 80 евро за по-скъпо масло. В този случай фермерите рядко осъзнават предимствата, тъй като на пръв поглед разликата в качествата на маслата е незабележима. А в този случай най-доброто масло е правилното масло. Който се придържа към препоръките на спецификациите, не допуска грешки“.
При удължените сервизни интервали, както и досега, е възможно използването на едно и също масло в двигателя, хидравличната система и редуктора. Но критична ще бъде ситуацията, ако се използват дизелови филтри за сажди. Тъй като, за да се осигури регенериране на филтъра от време на време се впръсква повече гориво, което в крайна сметка частично се оказва в двигателното масло. В резултат на постоянното разтваряне, маслото се налага да се сменя по-рано, поради което трябва точно да се прецени целесъобразността на работата на земеделската техника с по-продължителни интервали на замяна на маслото.
ИЗПЛАЩА СЕ, НО КОГА?
По-продължителният интервал на замяна на маслото е интересен преди всичко за земеделците, в стопанствата на които машините отработват ежегодно много моточасове. „Ако в разгара на сезона се налага да се отдели дори един ден за сервизиране, това ще струва скъпо на фермера“, предупреждават експертите. В тези случай по-продължителните интервали дават конкретни предимства. „Онези, които в края на годината са отработили само няколкостотин моточаса, все пак трябва да сменят маслото на всеки 12 месеца, тъй като в него отсяда например кондензат и то остарява независимо от фактическия срок на своето използване. Този, който напълно разчита на обещанията на производителя и сменя маслото веднъж на няколко години, после ще трябва да се бръкне за скъпоструващ ремонт“. Друго, което в никакъв случай не бива да се прави, е да се използват съвременни масла с продължителен ресурс на трактори от стари модели и според това да се ориентираш към по-продължителен интервал за техническо обслужване. Съвременните масла, предназначени за новите трактори, в някои случаи могат да се използват на машини от по-стари поколения. Но тъй като техните двигатели са разработвани с оглед на достъпния по онова време вискозитет на маслата, то не си струва да се използват твърде различни от тези продукти.
Има конкретни причини, поради които не бива да се използват съвременни масла на остарели модели трактори – новите масла може да се отличават с почистващия си ефект и това по никакъв начин няма да се отрази положително. Ако в двигателя се разтворят старите микроскопично неголеми отлагания, то те могат да задръстят масления филтър или да доведат до разхерметизация на системата.
РАЗВЕНЧАВАНЕ НА МИТОВЕТЕ
Когато става дума за дългодействащи масла, често се чува мнението, че по-малко гъстите масла изгарят по-бързо. Обикновено такова мнение се появява в резултат от използването на съвременните масла с добри антифрикционни свойства на не толкова съвременна техника, която изобщо не е предназначена за работа със смазочни материали от ново поколение. Пространствата и уплътнителите на тези машини изискват по-гъсто масло, за да се избегне неговото попадане в горивната камера. В съвременните машини със синтетичните масла такива проблеми не възникват.
Много производители препоръчват да се използват по-течни масла – те в сравнение с по-гъстите марки, способстват за намаляване на триенето, в резултат намалява разходът на гориво, тъй като на двигателя се налага да прилага по-малко усилия. Но количеството на спестеното гориво за потребителя в този случай е едва забележимо. На изпитателния стенд обаче такава минимална оптимизация ще намери своето потвърждение, резултатите след това могат да се пренесат върху общия разход на всички транспортни средства и числата ще бъдат доста убедителни.
Като цяло има възможност да се намалят и емисиите на въглеродния диоксид и по този начин да се постигне съответствие с нормите за токсичност на отработените газове, предявявани към производителите на земеделска техника. По-течното масло в този случай е много лесен път за приближаването с една малка стъпка към референтните стойности на тези изисквания.
РАБОТАТА НЕ Е САМО В МАСЛОТО
folio6 4 siteДали на производителите ще бъде разрешен продължителен интервал за замяна на маслата, зависи не само от показателя на гъстотата му, но и от други характеристики на продукта, които се регулират от технологиите на синтезирането и добавките. Не е правилно да се твърди, че срокът на живот на двигателя намалява поради използването на по-течни масла. Благодарение на подобрените базови масла и добавки днес производителите са способни да създават такава стабилна смазваща бариера, която преди е била характерна само за по-гъстите масла.
Много по-важен от показателя на общата гъстота на маслото е индексът на гъстотата. Той говори за запазването на стойностите на гъстотата с увеличаване на температурите. „Поради това е напълно възможно масло 15W40 при висока температура да образува по-некачествена смазочна бариера в сравнение със съвременно масло 5W30“, казват специалистите. Според тях съществуват също масла 0W20, които в туба изглеждат течни като вода и поради това на пръв поглед будят съмнение дали са подходящи като смазочен материал, но при високи температури показателят им за качество на смазване е по-добър, отколкото при някои масла 10W40. Следващият аспект, обясняващ защо все по-често се търсят по-течни масла, е в това, че съвременните двигатели се сглобяват по-прецизно. Ако преди се допускаха широки разстояния между елементите, в които без проблем попадаше гъстото масло, днес за по-голяма ефективност на двигателите се търси прецизното им сглобяване. А за такива двигатели са необходими подходящи смазочни материали. „Именно поради това съвременните марки масла не подхождат еднакво добре за машини с голям стаж, предупреждават специалистите. – Днес за транспортните средства, предназначени за движение по пътищата, се разработват масла с вискозитет 0W16 или дори 0W14. За тези марки е характерна и термичната стабилност, те изгарят слабо, но точно дотогава, докато се използват в машините, за които са предназначени.“
Експертите отклоняват също и тезата, че по-течните масла икономисват гориво за сметка на продължителността на живота на двигателя. „Съвременните масла освен всичко останало се тестват и за това доколко износват двигателите. Ако по отношение на този показател маслото се представя по-зле, то няма да получи допуск за производство по простата причина, че производителят на двигатели най-малко би искал да загуби доброто си име, тъй като неговата продукция трябва да се отличава с продължителен срок на работа“, твърдят експертите.
ПОТВЪРДЕНО И ПРЕПОРЪЧАНО
За всеки случай, за да запазят убедеността в качествата на своята продукция, особено в случай на проблеми по време на гаранцията, производителите на двигатели проверяват и сами маслата, провеждайки тестове и изпитания, като изследват дали маслата съответстват не изискванията им. Производителят на масла може да заяви своя продукт за получаване на допуск, което естествено води до определени разходи. Ако отзивът бъде положителен, то на тубата ще се появи надпис „Допуснат за използване от производителя Х“.
„Някои производители принципно не провеждат такива тестове. В този случай можем само да синтезираме маслото така, че то да съответства на техните спецификации, като на опаковката посочваме именно тази информация, обясняват специалистите. – За получаването на допуск за използване на нашите масла, които осигуряват продължителни интервали на работа преди замяна, и за да гарантираме на клиентите този дълъг интервал, производителите на двигатели изискват точни лабораторни анализи, запознаване с рецептурата, както и регистрирани измервания на изпитателните стендови.“
Някои производители на техника при определени условия, към които се отнасят използването на техни филтри и масла, в съответствие с фирмената спецификация допускат смяната на маслото след 500 или 750 отработени моточаса. Тези обаче, които използват друго масло, трябва да го сменят на всеки 250 моточаса.
В съответствие със законодателството на ЕС обаче, компаниите не могат да изискват използването само на тяхно собствено фирмено масло или на масло на конкретни производители за осигуряването на продължителни интервали на работа на своята техника без неговата смяна. Това много ясно се подчертава от Съюза на производителите на смазочни материали (UEIL). “Единствено в случаите на удължена гаранция производителят на земеделска техника има право да изисква използването изключително на фирмено масло“, уточняват експертите. Ако препоръките не се спазват, то гаранционните задължения се запазват само до тогава, докато се спазват техническите параметри.
Много производители на техника и техните дилъри предлагат оригинално масло със собствена марка. С какво то се отличава от продуктите на големите химически концерни?
Тук е лесно да се попадне под въздействието на поредния мит – няма значение какво масло се сипва в машината, тъй като все едно то идва от един и същи производител и само опаковката е различна. „Но използваните компоненти могат да бъдат различни, поради това безусловно има разлики в качеството, дори ако две марки масло съответстват на една спецификация“, обръщат внимание експертите. За нагледност те дават пример с гумите – дори ако размерът и индексът на натоварване са еднакви, моделите на различните производители се различават по износоустойчивост, ниво на шум при движение, характеристики за работа в зимни условия, други ходови качества. Всички тези параметри не могат да се установят по маркировката на гумата. Същото е в случая с маслата.
„Например маслата, отговарящи на изискванията на двигателите MAN, – всички те съответстват на спецификацията на компанията, но някои при тестовите изпитания достигат предела си още след 400 отработени моточаса, други без проблеми издържат и 600“, обясняват експертите.
МОТОЧАСОВЕТЕ ДАЛЕЧ НЕ СА ВСИЧКО
В бъдеще внимание ще се обръща не само на брояча на отработените моточасове. Например, при обработка на тежки почви има смисъл маслото да се сменя още след 300-400 моточаса, докато при транспортни работи може да се изчака и до 600 моточаса.
Много са важни и условията за съхраняване на маслата в стопанството. Варелите трябва да се складират в легнало положение, да не попадат под пряка слънчева светлина и да са поставени в помещение, където не замръзват. Двигателните масла, съхранявани в съответствие с изисквания, не губят своята пригодност до три години.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини