ЕС отделя 320 млн. евро за изследвания на почвата

Европейският съюз засилва усилията си за изследвания на здравето на почвите по програмата „Хоризонт Европа“, която ще осигури основно финансиране за насърчаване на въглеродното земеделие.

Новият проект е на стойност 320 милиона евро. Той бе обявен в края на септември и има за цел да стимулира прехода към здрави почви до 2030 г., в съответствие с ангажиментите на Зелената сделка за климат, биоразнообразие, нулево замърсяване и устойчиви хранителни системи.

Финансирането от рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации ще подкрепи живи лаборатории, които да ръководят прехода към здрави почви.

Според Европейската комисия програмата има за цел да се ангажира с хората и да създаде ефективни партньорства за опазване и възстановяване на почвите в различни сектори и територии.

Мярката е предназначена да допълни стратегията на ЕС за почвите, която, заедно с наскоро стартиралата Европейска обсерватория за почви, ще формира част от цялостна рамка за справяне с управлението на почвите в голям мащаб при различните видове използване на земята.

Комисарят по околната среда Виргиниус Синкевичюс подчерта важността на изследванията „за насърчаване на прехода към устойчиво управление на почвите в земеделските земи“.

„Земеделските производители ще бъдат тясно ангажирани и ще се възползват от инвестиции в обмен на знания и развитие“, каза той по време на представянето на новата стратегия на Комисията за почвите на 17 ноември.

Европейската комисия изчислява, че разходите, свързани с деградацията на почвата в ЕС, надхвърлят 50 милиарда евро годишно. Освен това 60-70% от почвите в Европа се считат за „нездравословни“.

Чрез финансирането на научни изследвания ЕС се надява да увеличи процента на здрави почви до поне 75% във всяка държава-членка на ЕС.

Лошото здраве на почвата може да засегне екосистемните услуги като чиста вода, биологично разнообразие и регулиране на климата.

Стратегия за въглеродно земеделие 

Ключова област на изследвания и иновации, които ще бъдат финансирани от мисията „чисти почви“, е въглеродното земеделие, според изтекла чернова на въглеродната стратегия, която беше получена от френския новинарски сайт Contexte.

Програмата за живи лаборатории ще „служи за тестване и търсене на висококачествени решения за въглеродно земеделие“, се казва в документа.

В бъдещи програмни периоди Комисията ще увеличи фокуса върху въглеродното земеделие в рамките на „Хоризонт Европа“, за да разработи цифрови технологии за по-ефективно отстраняване на въглерода и по-добри оценки на емисиите.

Освен въглеродното земеделие, мисията е насочена и да „подкрепи усилията за хармонизиран мониторинг на почвите в Европа“.

Според Комисията подобни изследвания имат различни ползи. Знанията и инструментите, разработени на тази основа, могат да послужат за развитие на почвата, допълнително подобряване на производствените системи или засилване на ролята на добитъка в управлението на почвата.

На практика тези живи лаборатории са създадени, за да позволят на собствениците на земя и управителите на земя и други заинтересовани страни, публични органи и граждани да работят заедно с изследователи от множество дисциплини.

Плановете бяха приветствани от няколко организации, които участват в процеса на планиране чрез консултативен експертен панел.

Мисията се фокусира „върху мобилизирането и създаването на благоприятна среда за устойчиво управление на почвите в целия ЕС с оглед на публичните политики, инвестициите, ангажираността на гражданите и информационните кампании“, посочват от Европейската регионална мрежа за изследвания и иновации.

Регионалното и местното ниво са „от решаващо значение за постигането на дългосрочно въздействие“, добавят от организацията.

Институтът за европейска политика в областта на околната среда също приветства  мисията за почвата, като каза, че фокусът върху живите лаборатории е „силна страна“ на програмата.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X