Мерки срещу болестите по ореха извън вегетацията

Профилактиката действа ограничаващо. За да се опази орехът от двете икономически най-значими болести са необходими комплекс от мерки. Те вклюбват всички методи – агротехнически, механични и химични. Тези мерки могат да се обобщят в следните дейности в извън вегетационния период:

. събиране и унищожаване на опадалите листа и плодове;

. изрязване и изгаряне на нападнатите клони;

. събиране и унищожаване на болните плодове от дървото;

. прекопаване на подкоронното пространство, предшествано от есенно торене с фосфорни и калиеви торове;

. при силно нападение не е излишно и есенно третиране с медни фунгициди, както при другите овощни видове.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X