Зам.-министър Неков към българските земеделци: Заедно ще създадем здрави и устойчиви политики за сектора

„Заедно ще създадем здрави и устойчиви политики за сектора“. Това заяви заместник-министърът на земеделието д-р Момчил Неков пред 150 представители на сектор „Земеделие“ по време на заседание на Тематичната работна група по изработване на Стратегическия план по ОСП за периода 2023 – 2027 г. В работата на групата се включиха и заместник-министрите Иван Христанов и Стефан Бурджев, както и представители на синдикатите.

Заместник-министър Неков обясни, че се работи по формиране на нов дизайн интервенции на Стратегическия план, обработват се всички предложения, направени от браншовите организации. „На последващите заседания ще предложим компенсаторните механизми и ставките по тях. Нашата цел е максимално да удовлетворим очакванията на сектора в рамките на бюджета, с който разполагаме“, каза той. Неков уточни, че следващите заседания на Тематичната група ще бъдат проведени в кратки интервали помежду им, така че да могат да се разгледат всички детайли.

Зам.-министър Неков подчерта, че е важно да се структурира диалога с бранша, така че да се акцентира не само на необходимите средства и те да бъдат крайната му цел, а да са средство за качествено развитие на сектора. „Дебатът за българското земеделие трябва да е максимално полезен за фермерите и да включва широк набор от теми свързани с производството, преработката и предлагането на земеделски продукти и храни“, каза той.

По време на продължилото 6 часа видеоконферентно заседание, бяха представени и обсъдени актуализираните елементи и интервенции, предвидени в проекта на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 г. Един от основните акценти, по време на дебата, бе поставен за трансфера на знания в земеделието и иновациите в селското стопанство, консултантските услуги и професионалното обучение и придобиване на умения. Зам.-министър Неков подчерта, че в Националната служба за съвети в земеделието ще започнат да работят 28 мобилни офиси към вече съществуващите 28 областни структури.

В рамките на втория панел, бяха коментирани допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, както и определянето на горна граница и прогресивно намаляване на плащанията. Засегнати бяха и темите за обвързаното с производство подпомагане по схемата овце-майки и/или кози-майки. На работното заседание се представиха и предложенията за дефиниции на: „активен фермер“, „земеделска дейност“, „хектар, допустим за подпомагане“, „земеделска площ“, които ще бъдат използвани в Стратегическия план на България по линия на ОСП за 2023-2027 г., както и прилагането на критериите за социалната условност. Най-силна подкрепа системата за социална условност получи от представителя на синдикатите, като беше посочено, че поемането на социални ангажименти е инструмент за изсветляване на сектора и разкриване на реалностите относно използваната работна ръка и декларираните разходи за заетостта. В този контекст бе поставена темата и за трудовата миграция, като зам.-министър Неков припомни, че е поет ангажимент въпросите на бранша да бъдат поставени пред Министерство на труда и социалната политика.

Относно таваните за Директни плащания беше постигнат консенсус с браншовите организации спрямо записания текст в Коалиционното споразумение. Браншовите организации подчертаха, че е важно да се прецизират използваните статистически данни по отношение на работната заплата в сектора, както и за размера на използваната земеделска площ за земеделска дейност. Стана ясно, че предстои дадените становища да се вземат предвид и да се намери компромисния вариант, който да отговаря, както на европейските регламенти, така и на очакванията на сектора. В този контекст, зам.-министър Иван Христанов коментира важността на срещите, които ръководството на Министерство на земеделието провежда с бранша. По думите му ще се търси консенсус между всички заинтересовани страни и ще се вземат предвид техните интереси. Зам.-министър Стефан Бурджев, от своя страна подчерта, че представените предложения са на базата на предварителни разчети и предстоят още обсъждания.

В допълнение зам.-министър Неков подчерта, че в подкрепа на българските земеделци Министерство на земеделието е аргументирало увеличението на ковид мерките и максималните прагове на помощта де минимис.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X