Възможни явления в кошера

Д-р Милан Стоянов

КАНИБАЛИЗЪМ ПРИ ПРОЛЕТНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛИТЕ
Канабализъм е паталогично отклонение, в биологичен аспект това означава изяждане на животни от собствения вид. По време на пролетното развитие на пчелите е често явление, ако атмосферните условия не се стабилни.
Проблемът се появява, когато след период на хубаво и топло време настъпи захлаждане и пчелите не могат да общуват с природата. Ако се случи да настъпи рязко застудяване, наедрялото пило остава без нужното количество вода за нормално развитие. Тези периоди може да траят 7-10 и повече дни.
При недостиг на вода пчелите изяждат една част от пилото, за да нахранят друга част от него. Забелязваното понякога чувствително намаляване на пилото е резултат от появата на канибализъм в пчелното семейство.
За предотвратяване на това явление винаги през пролетта, когато пчелите не могат да летят, подхранвам със сироп. Правя го в най-топлата част на деня. Това е важен момент за развитие на пчелните семейства в пролетния период преди настъпване на пашата.
Канибализъм може да се появи и по време на лятната паша, особено по време на цъфтежа на липата. Когато липата не отделя нектар, а тогава няма други цъфтящи медоноси, пчелите започват да ядат част от пилото, за да нахранят друга част от него.
При превозване на пчелите на дълго разстояние неизбежно се стига до проява на канибализъм. Тогава вентилацията трябва да се намира на дъното на кошера. По време на превозването поради стреса се наблюдава т. нар. тих канибализъм, който дори не се забелязва.
В топли слънчеви дни, ако няма къде да се отлага внасяния нектар и прашец, пчелите може да изхвърлят пилото, за да освободят място за складирането му. Това явление се поражда от върховенството на инстинкта за събиране на храна. Тази в момента дейност за пчелите е върховна и безпределна.
Пчелите унищожават личинките, чийто пол не отговаря на килийките, в които те са положени.
Пчелите изяждат и снесените генетично дефектни яйца.
Белтъчната недостатъчност може да бъде причина за проява на същински канибализъм – изяждане на яйца и ларви от възрастните пчели.
ЗИМНА СМЪРТНОСТ НА ПЧЕЛНИТЕ МАЙКИ
Младите качествени пчелни майки преживяват успешно зимата. Извършените проучвания сочат, че голям процент на загиналите пчелни семейства през зимата се дължи на загиналите пчелни майки. Установено е, че при зазимяването с тригодишни пчелни майки зимния смъртен изход на пчелните семейства поради гибелта на старата майка възлиза на 10,2 %.
Литературни данни свидетелстват, че някои препарати срещу кърлежите увреждат пчелните майки. Те получават телесни дефекти. Пчелите забелязват инвалидизацията им и отстраняват подобни майки, като ги убиват.
Майките се самоубиват при неадекватно движение, като не следват нормалното движение на кълбото вертикално нагоре. Те се отклоняват надолу или в страни, като напускат очертанията на кълбото и заедно с това намират смъртта си. Обикновено това са термично увредени майки, излюпени по време на летните горещини. Някои наричат термично увредените майки „изкуфели“, заради тяхната неадекватност.
През зимата излизането на майката от очертанията на кълбото е сигурно самоубийство, защото попадането в изключително ниска температура я довежда до смърт само за няколко минути. Това не е рядко явление.
Майките се увреждат и при транспортиране. Те изпадат в тежко шоково състояние, стига се до неприятни анатомични промени. Подобни майки, навлезли в трудния зимен живот, или загиват, или биват убити.
Смъртта на майката през зимата може да бъде естествена/ от старост/ или неестествена, но винаги е биологична катастрофа, водеща до загиването на пчелното семейство.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X