Пожизнена рента срещу имот

ВЪПРОС: На 76 години съм, а съпругата ми на 73. Имаме хубава къща на село. Нямаме близки и не можем сами да се издържаме и лекуваме с пенсиите си.
Рекламираха някакъв фонд, на който можем да прехвърлим къщата срещу ежемесечно изплащане на сума пари, като при това можем да останем да живеем в къщата си, докато сме живи.
Има ли такъв фонд и има ли опасност да бъдем измамени?
Стоян Митев

ОТГОВОР: Въпросът нормативно е уреден в чл.439, ал.2 от Кодекса за застраховането и от общите правила на Закона за задълженията и договорите. Тази дейност се осъществява от застрахователите, които имат лиценз за това.
За прехвърляне собствеността върху недвижим имот срещу пожизнена рента се сключва договор в нотариална форма. Читателят трябва да се посъветва с юристи и с други специалисти относно пазарната стойност на неговата къща към момента на сключването на договора, на каква база се определят ежемесечните вноски, които ще се дължат на двамата съпрузи, как ще се индексират същите и в каква валута ще се плаща. Необходимо е с договора да се гарантира редовното плащане на вноските, непосредствено след сключване на договора. Така например, може да се учреди законна ипотека върху отчуждената къща в полза на читателя и жена му за обезпечение на вземането им към застрахователя за ежемесечните вноски.
Застрахователят ще придобие собствеността върху къщата, което означава, че той може да се разпорежда с нея, включително да я продаде на трето лице. Затова в нотариалния акт, с който се прехвърля къщата, трябва да бъде записано запазеното право на ползване от читателя и неговата съпруга до края на живота им.
Развалянето на тези договори поради неизпълнение става само по съдебен ред.

Рубриката се води от
адвокат Виолета Андрейчина

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X