2,5 % лихва за кредити от ДФЗ за инвестиции в селското стопанство

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” преутвърди годишна лихва в размер на 2,5% за отпусканите пряко от Фонда инвестиционни кредити за 2022 г.

През периода от 2002 до началото на 2014 г. годишният лихвен процент по отпусканите кредити беше в размер на 6 %. От 2014 г. този лихвен процент беше намален на 5 %, а през 2016 г. на 4 %. През 2019 г. и 2020 г. лихвеният процент, прилаган за кредитите, беше в размер на 3 %, а през 2021 г. – 2,5 %.

От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по следните две инвестиционни схеми за кредитиране:

– Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство;

– Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2020 – 2022 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X