Браншовите организации в земеделието ни – много баби, хилаво бебе

На официалната страница на Министерството на земеделието, кръстено официално накратко МЗм, има списък на неправителствените организации в земеделието.

Правим бърз прочит на всички изписани…

Национална асоциация на картофопроизводителите, Национална асоциация на зърнопроизводителите, Асоциация на земеделските производители в България, Българска асоциация на фермерите, Национален съюз на земеделските кооперации в България, Съюз на животновъдите в България, Българската асоциация на търговците на агротехника, Асоциация на производителите на декоративни растения в България, Асоциация на млекопреработвателите в България, Национална млечна асоциация, Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България, Асоциация на месопреработвателите в България, Асоциация на свиневъдите в България, Национален браншови пчеларски съюз, Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, Национална асоциация за развъждане на синтетична популация Българска млечна, Федерация на независимите синдикати в земеделието, Българска aсоциация на търговците на зърно и фуражи, Национална овцевъдна асоциация, Фондация за биологично земеделие „Биоселена“, Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България, Съюз на производители на комбинирани фуражи, Съюз на птицевъдите в България, Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в България, Съюз на лесовъдите в България, Асоциация Български пипер, Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, Сдружение „Българска Асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните“, Асоциация на агроекологичните земеделски производители, Българска асоциация за растителна защита, Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България.

Тридесет на брой…Пак е добре, защото до миналата година там бяха изредени 58. И пак не бяха всичките, защото има и още регистрирани.

Кои от тях са действащи и кои-не, кои с реална членска маса и колко, това никой не знае и не може да каже със сигурност.

Всичко това е така повече от десетилетие. И си има своето просто обяснение – липса на национално законодателство за тях и тяхната национална представителност!

Но структурирането на браншовите организации, като партньор на изпълнителната власт, е един много важен въпрос.

В интерес на истината, последните две правителства, преди служебното, направиха плах опит да представят проектозакон за браншовите организации, но видяхме, че той на два пъти бе отхвърлен от социалните партньори.

Сега, според коалиционното споразумение, отново е предвидено да се подготовя такъв закон, защото се осъзнава, че секторът има голяма нужда от него, както и от ясно структурирана браншова земеделска камара. Това ще е гаранция за ефективен секторен професионален и социален диалог за решаване на важните секторни проблеми и хоризонтални въпроси.

А липсата на подобно законодателство ни показва какъв бюлюк се получава, когато се водят най-важните дебати, като тези за ОСП и генералните стратегически въпроси между работещите в сектор земеделие и държавата.

Така че, очакваме по-скоро да видим начало на дебат и че МЗм изготвя анализ на законодателната рамка и адаптирането й, от което да произлеле проектозакон за легитимни браншови обединения с гарантирана национална представителност и с такава на всички техни членове, които да са реални.

Ха, дано…

Виктория Димитрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X