Херефорд – номер едно в месодайното говедовъдство

Подборът на породата, която ще бъде център на фермерски бизнес е от първостепенно значение в животновъдството. Тя  трябва да бъде избрана така, че да бъде адекватна с условията, които са характерни за мястото, климата и възможностите за изхранване на отглежданите животни.

Несъмнено, най-разпространена порода месодайни говеда в света, на която залагат фермерите е Херефорд. Породата Херефорд е призната в Англия през 1742 г. Тя е една от най-високо приспособимите  и разпространени говеда в световен мащаб. Издържат на ниски и високи температури, различни терени и наклони,  както и на хладен и влажен климат и на по-бедна растителност.

Характеризират се с дружелюбен нрав, висока плодовитост и леки отелвания. Имат добри майчини качества и интензивен растеж в млада възраст.

Породата е средно едра, скорозряла. Имат пропорционално, хармонично и добре развито във всички негови части тяло. Дълбоко и широко. Силно замускулени гръб, поясница, крупа и бутове. Главата е широка и лека. Шията – къса, замускулена  и добре захваната за тялото. Гърдите са широки, дълбоки и бъчвообразни, с издадена напред гръдна кост. Крайниците са широко поставени, къси и здрави. Кожата е мека и еластична, дължината на космената покривка е  според сезона.

Червено – кафява (тъмночервена) козина с бяла глава, която се предава доминантно. Бели са също шията, гърдите, коремът, краката и китката на опашката. Носно огледало – розово. Копита – восъчно жълти.

Височина на тялото при холката при завършен растеж:

Крави – 130-140 см.
Бици   – 140-150 см.

Живата маса на кравите е 600-750кг., а биците 900 -1150 кг. Живото тегло при отелване е 30-32 кг. Среднодневен прираст 850-950г., при интензивни условия – 1200г. Кланичен рандеман 63-68%.

Полова зрялост достигат на 10 м., стопанска –  на 15 м. Първо отелване на 24 м. Плодовитост: 90-93%. Продължителност на експлоатацията до 15 г.

Ако трябва да обобщим, защо породата Херефорд е предпочитана у нас и по света, може да кажем: леко протичане на отелването, ниска смъртност на телетата, висока плодовитост и дълголетие. Кравите Херефорд най-добре усвояват грубите фуражи. Месото има нежна структура и се характеризира с мраморност.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X