Земеделското министерство е в силна тревога заради намалените му бюджетни пари за 2022 година

Бюджет 2022 е заложил трайна тенденция за ускорен икономически растеж, както и показват амбиции на изпълнителната власт в ключови области и сектори;

В областта на Министерстото на земеделието будят тревога някои пунктове, от които ведомството се притеснява силно.

По този повод взехме мнението и на Федерацията на независимите синдикати в земеделието.

Според нея увеличението на минималната работна заплата на 710 лв., което не се одобрява от много аграрни браншове, е крайно недостатъчно и то само ще затвърди статуквото от 42-43% съотношение при прогнозен размер на средната работна заплата от 1650 лв. през 2022 г. С което новият размер на минималната работна заплата от 1 април, заедно с анонсирания ръст, ще бъде напълно обезценен от прогнозираната галопираща инфлация, смятат синдикалистите от КНСБ.

Те напомнят, че промените, които могат да се извършват в посока увеличение на работните заплати в разходи за персонал в останалите бюджетни ведомства, са разписани в чл.77 от проектобюджета. Където в ал.3 се казва, че при намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати, съобразно оценката на изпълнението.

Според тях, в отделни дирекции и звена има дублиране на функции и политики и е възможно да има раздут щат, но ще настояват всяка промяна в структурите да става след обстоен анализ, консултиране със социалните партньори и без политически натиск.

Разбираемо е защо в този бюджет са предвидени и 317 милиона за структурни промени в т.ч. за изплащане на обезщетения на персонала в публичния сектор, както и увеличение на минималния дневен размер на паричното обезщетение за безработица от 12 лв. на 18 лв., а максималния дневен размер от 74,29 на 85,71.

Ясно е, че има съкращения и затова са предвидени обезщетения.

Но с горепосочените средства няма да може да се компенсира загубата на работните места, високата инфлация и експертния капацитет.

Немислимо е замразяването на работните заплати, защото то ще се отрази изключително негативно на конвергенцията на доходите, ще засегне негативно жизнения стандарт на работещите, но най-вече ще се отрази пагубно и демотивиращо върху ефективността и резултатността при изпълнение на заложените цели, дейности и политика на аграрното министерство, смятат синдикалните експерти.

Те са на мнение, че граничните ниски доходи още повече ще демотивират и бездруго недостатъчния административен капацитет, работещ на терен във всички структурни звена. Факт е, че дори последователното увеличение на работните заплати в последните няколко години не успя да компенсира редица изоставащи заплати в отделните звена на аграрното министерство, особено на висококвалифицираните специалисти, научни работници, изпълнителски кадри.

В детайли: В чл. 24 от Проектозакона за ДБ бюджетът на Министерството на земеделието е коренно променен поради преминаването на трите изпълнителни агенции – БАБХ, ИАГ, ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ – от структурата на МЗХГ към структурата на МС, заедно със своите бюджети. Така от общ бюджет на Министерството на земеделието за 2021г. 243 475 200 лв. в проекта на бюджета за 2022 са останали 153 382 900 лв.. Разходи за персонал от 154 961 100 са намалели на 80 352 400 лв.

Затова днес МЗм иска да обясни какви са рисковете и какви неблагоприятни тенденции за земеделието ще произлязат от това.

Виктория Димитрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X