Как микробните биопрепарати  помагат на растенията

Невидимите за невъоръжено око взаимодействия между микроорганизмите и културните растения са от полза за всички – от фермерите до изобретателите на биопрепарати. Терминът „селскостопански биологични препарати“ предизвиква във въображението образите на бели престилки и лабораторни колби. Но на практика това е получаване на предимства от намиращи се в природата микроорганизми, което предшества научния метод. Земеделците имат многовековна традиция в използването на биологични препарати, независимо, че не са ги наричали точно така. Преди столетия, дълго преди хората да знаят за съществуването на ризобии или фиксиране на азота, фермерите са жънели плодовете на този процес, редувайки бобови с други култури.От тогава досега науката е изминала дълъг път. И докато учените научават все повече за микроскопичните процеси, протичащи в кореновите системи на растенията, техните колеги в деловия свят създават технологичен бум в областта на биологичните препарати.

Джарет Чембърс е експерт в областта на взаимодействието на хранителните вещества за растенията и интегрирането на биостимулатори във физиологията на растенията. Той е основател на компанията ATP Nutrition, която днес е един от най-големите производители на биопрепарати.“Битува мнението, че в лъжица почва обитават милиарди и милиарди организми, и това е истина. Тези организми съставят около 60 на сто от биомасата, съществуваща на Земята“, казва Чембърс.От гледна точка на това как биологичните препарати са свързани с растениевъдството, има очевидни примери, такива като азотофиксиращите ризобии, преобразуващи азота от атмосферата във форма, която растението може да използва. В почвата има организми, които превръщат амоняка в нитрати. Други микроорганизми поемат фосфат и фосфор и ги разтварят, за да ги направят достъпни за растенията. И всички те се намират в симбиотични отношения с растенията, едновременно подобрявайки общото състояние на почвата.“Докато надземната част на растението е подложена на фотосинтеза и създава храна за кореновата система, тази коренова система се разраства. Според нейното разрастване тя отделя различни съединения в ризосферата, която след това храни организмите. На свои ред, организмите доставят хранителни вещества за развитието на надземната част на растението“, казва Чембърс.

Чембърс разяснява двата основни начина, с които промишлеността извлича полза от тези микроскопични взаимодействия. Организмът по същество се размножава чрез ферментация, а след това попада в ризосферата. Вторият начин е изолирането и синтезирането на странични продукти на това, което организмът отделя по време на взаимодействието с растението.

„Става дума за метаболитите, казва Чембърс. Метаболитът представлява набор от различни аминокиселини, ферменти, пептиди и органични киселини, отделяни от организма. Всичко това може да са или готови продукти, или междинни култури“.

Произвеждат се седем основни групи метаболити.Първите две са нискомолекулярно органични киселини и аминокиселини. Те увеличават разтворимостта на фосфора, могат да увеличат подвижността на неорганичните хранителни вещества като мед или цинк, и поддържат здрава ризосферата.

Има също небелтъчинни аминокиселини, които способстват за повишаването на устойчивостта към патогени и повреди.

Четвъртата група са пептиди, стимулиращи метаболизма на почвените микроби за по-добра стресоустойчивост на растенията.Следват феноловите киселини, привличащи бактериите, свързани с ризосферата. Те посредсват реакцията на растенията на стрес и подържат натрупването на лигнин и устойчивост към засоляване.

Шестата група са флаваноиди, които способстват за колонизирането на коренови бактерии, които помагат да се свързва азота.

И накрая – полиамините, които намаляват въздействието на стреса, предизвикан от засуха.

„Основните предимства на биологичните препарати и метаболитите са в това, че те помагат да се възстанови почвата, могат да подобрят вкореняването и растежа, намаляват въздействието на стреса, повишават ефективността при използването на хранителните вещества, и като резултат – повишават добивите“, заключава експертът.

www.manitobacooperator.ca. 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини