На 1 юли изтича възможността за обратно начисляване на ДДС. България не е инициирала процедура за удължаването му.

По време на ресорната комисия по земеделие в Народното събрание, след въпрос на депутата от ГЕРБ Мария Белова, стана ясно, че възможността за обратно начисляване на ДДС, предоставена на земеделските производители, като изключение от общото данъчно облагане на ЕС, изтича на 30 юни. България два пъти вече е предприемала успешни постъпки за удължаването на тази дерогация съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28.11.2006. Процедурата по удължаване вече беше прилагана два пъти – последно за срок от 2,5 години.

До този момент такава процедура не е инициирана, а процесът на разглеждането й отнема около 4 месеца. Това означава, че от 1 юли земеделските производители и преработвателите, няма да имат възможност да прилагат обратно начисляване на ДДС и в средата на кампанията ще се наложи да начисляват 20% ДДС върху продукцията. Десислава Танева, депутат от ГЕРБ, заяви, че парламентарната група на партията няма да подкрепи бюджет, в който обратното начисляване на ДДС не е предвидено.

От отговорът на МЗм стана ясно, че подобни процедури не са задвижени и за възможностите за преотстъпване на корпоративния данък, нито за вероятни диференцирани ставки за ДДС на земеделски продукти. Председателят на Комисията Пламен Абровски помоли за отговори на тези въпроси на следващото заседание на комисията.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X