Фермер с богата професионална биография строи модерен свинекомплекс

Модерен свинекомплекс възнамерява да строи край град Баня, Карловско, един от най-успешните местни агропредприемачи, сочен за пример от експерти и многократно награждаван за досегашните му успехи в агробизнеса – Ненко Трифонов. Мъжът вече притежава две модерни кравеферми, а след тях надгражда дейността си с преработката на месо, мляко и производството на продукти от тях за пазара, като така затваря цикъла. Трифонов е регистриран земеделски производител от 2004 година, когато още е студент. Завършил е специалност „Агрономство-полевъдство“, а после – магистратура „Агробизнес“ в Пловдивския университет. Две от престижните му отличия – през 2017 година е победител в конкурса „Фермер на Тракия“, раздел „Животновъдство“, а на следващата година е удостоен с отличието „Млад фермер на 2018“ на фондация „Еврика“. Селското стопанство е фамилен бизнес за предишни поколения в семейството, който той надгражда и доразвива успешно.

Сега е подал инвестиционно предложение до РИОСВ-Пловдив предвижда изграждане на комплекс за отглеждане на 150 свине майки и тяхното поголовие в местността Келчовата край Баня на терен с площ над 64 кв. м. В имота са и двете му говедовъдни ферми. Сградите са с площ 9920 кв. м.

Намеренията му са да изгради две едноетажни сгради, изпълнени с метални конструкции, ограждащи, преградни стени и покрив от термопанели, свързани с коридор, за отглеждане на прасетата. В отделна сграда ще се организира санитарният филтър за работниците със тая за почивка и обслужващи помещения. Общата застроена площ ще е до 4200 кв. м. Имотът е захранен с вода от собствен тръбен кладенец. Електрозахранването ще става от близък трафопост.

Отглеждането на животните ще бъде в боксове върху скаров под. Торът ще се събира във водоплътен резервоар под боксовете и периодично ще се изпомпва с цистерна, която ще го транспортира до инсталация за биогаз в същия имот. Отпадните води ще се събират във водоплътна яма и ще се извозват със специализиран транспорт по договор на предвидени за това места. Мъртвите прасета ще се събират в охлаждащо помещение и ще се предават по договор на екарисаж във Варна.

Поенето на свинете ще става с автоматични поилки, които не позволяват разлив на вода. Храненето ще бъде с индивидуални хранилки, които се захранват със спираловидни шнекове от силози за готов фураж.

Транспортният достъп ще се осъществява по съществуващ полски път, с който имотът граничи, като ще се организира нов вход, на който ще се монтира пътека за дезинфекция на подметките на пешеходци, както и вана за дезинфекция на транспортни средства като задължителна мярка за биосигурност.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X