CORTEVA™ AGRISCIENCE с пълна гама от продукти

С предложенията на компанията посевите на земеделците в България ще са напълно защитени

Измина още една предизвикателна година, за която благодарим на нашите клиенти, че за пореден път избраха да бъдат с нас и ни се довериха като на надежден партньор, с когото не от вчера споделят успехи и същите тези предизвикателства!
Тази година Corteva™ Agriscience ще предостви цялостни решения за селското стопанство, както и много иновативни продукти за пръв път. Земеделците у нас ще имат пълен достъп както до ненадминати хибриди с висок добивен потенциал, така и до растителна защита, с която ще се чувстват спокойни за посевите си.
Огромният ни научен и производствен потенциал ни дава изключителни възможности да бъдем лидери в предоставянето на иновации, решения и услуги, които са от реална полза за Вас, нашите клиенти.
От тази позиция ние по-ясно виждаме Вашите проблеми, които възникват при отглеждането на културите, и новите хоризонти в развитието на модерния агробизнес.
Посрещаме новия сезон заедно и затова сме по-силни, по-уверени и по-готови от всякога за предизвикателствата на земеделското производство!
Вярваме, че 2022 г. ще бъде успешна, защото знаем, че Вие, нашите партньори, сте професионалисти от най-висока класа и заедно можем да постигнем много!
Представяме Ви нашите решения за чисти и здрави посеви при житните култури:
Квелекс® – истински новият хербицид с ново активно вещество от нова група с нов механизъм на действие. Контролира всички икономически важни плевели, в т.ч.устойчиви към сулфонилуреи хербициди и хормоноподобни.
Квелекс® притежава доказан и надежден контрол при ниски температури, което спомага за гъвкавостта му на приложение – от първи до флагов лист.
Квелекс® има вграден антидот, което осигурява 100% селективност към културата, както и няма ограничение в сеитбооборота след неговото приложение.
Той е регистриран за употреба при пшеница, ечемик, овес, тритикале и ръж в препоръчителна доза 5 г/дка.
Дерби® Супер Едно /Ланселот® – хербицид, който ефективно се бори с икономически важните едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Той е регистриран за приложение при житни култури – пшеница и ечемик, а за втора година вече е регистриран и при царевица за зърно и силаж. Спира растежа и развитието на чувствителните плевели в рамките на един ден след третирането.
Дерби® Супер едно/Ланселот® работи перфектно при оптимална влажност на почвата, при която плевелите се развиват нормално. Ниските температури до 5°C и температурни амплитуди не влият на действието му.
Дерби® Супер едно/Ланселот® e вегетационен хербицид, проникващ в плевелите през вегетативните части, след което се транслоцира в цялото растение. Другото предимство на Дерби® Супер едно/Ланселот® е, че притежава и почвено действие, което позволява по-нататъшна защита от 2-3 седмици от вторично поникващи широколистни плевели.
Селективен е към културата, приложен след втори лист. Ефективен е срещу лепка, дори и в напреднал стадий, ефемерни плевели и срещу технологична самосевка слънчоглед, както и срещу технологична самосевка рапица. Няма ограничения в сеитбооборота за следващи култури при спазване на препоръките в етикета.
Палас® 75 ВГ – хербицид за едновременна борба срещу житни и широколистни плевели при пшеница. Той e доказан еталон за борба срещу овсига и власатка в България. Продуктът може да се прилага от 3-ти лист до втори стъблен възел.
Палас® има основно вегетационно действие, но има и почвено действие, насочено срещу вторично поникващите плевели. Той съдържа иновативното широкоспектърно активно вещество пироксулам. Няма ограничения в сеитбооборота за следващи култури, включително и бобови.
За пълен контрол на широколистните плевели се препоръчва смесването на Палас® със:
 Квелекс® в доза 3,5 г/дка
 Дерби® в доза 2,5 г/дка
Корело® Дуо 85 ВГ е най-широкоспектърният хербицид за борба срещу житни и широколистни плевели. За поредна година Корело® осигурява безупречен контрол на всички икономически значими плевели при пшеница, тритикале и ръж. До няколко часа след приложението развитието на плевелите спира, а след няколко дни се появяват визуалните признаци на ефективност. Пълно загиване на плевелите може да отнеме от 1 до 3 седмици. Не се влияе от ниски температури и високи амплитуди, селективен е към културата, приложен след втори лист, ефективен срещу самосевка слънчоглед и рапица.
Корело® Дуо е стандарт срещу ливадна власатка и овсига.
Корело® Дуо контролира отлично всички икономически важни житни и широколистни плевели с едно третиране.
Старане® Голд е вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели. Еталон срещу лепка и поветица. Хербицидът съдържа активните вещества флуроксипир и флорасулам. Старане® е селективен към пшеница, ръж, овес, ечемик и тритикале. Прилага се от втори лист до вретенене на културата, през есента или пролетта.
Мустанг® – селективен системен хербицид за борба с широколистни плевели в пшеница и ечемик, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди. Продуктът съдържа две активни вещества, които блокират растежа на плевела и водят до неговото загиване.
Приложението на Мустанг® е вегетационно:
 При есенно третиране житните култури трябва да са влезли във фаза братене, широколистните плевели да са от 2-ри – 8-и лист; коренищните да са 10 – 15 см.
 При пролетно третиране на житните култури може да се използва до края на фаза братене, широколистните плевели трябва да са от 2-ри – 8-и лист; коренищните да са 10 – 15см.
Мустанг® може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди.
За защита от болести
За борба срещу всички икономически важни болести в Т1 житните култури предлагаме новия фунгицид Иновор®. Той е фунгицид от концепцията AgCelence® на BASF. Комбинацията от пираклостробин с флуксапироксад притежава продължително предпазно действие, като защитава от проникването на патогените. Има стопиращо действие, което унищожава вече развитите спори, и лекуващо действие, което блокира развитието на гъбните патогени и спира растежа на хифите. Иновор® се справя безупречно срещу видове септория, видове ръжди, мрежести петна, листен пригор, дрешлера, брашнеста мана, като препоръката за доза на употреба са: Т1 – 75 мл/дка и Т2: 90 – 100 мл/дка. Тази година ще имате възможността да се възползвате от още един нов фунгицид – Унивок®, който предлага изключителено предпазно, стопиращо и лечебно действие срещу всички икономически важни болести при житни култури. Той е двукомпонентен фунгицид, съдържащ протиоконазол, който е един от най-новите триазоли със системно, ерадикиращо и предпразно действие, и изцяло новото активно вещество Inatreq™ active. То е от нова химична група и има нов начин на действие срещу широк спектър от болести, като най-същественото му предимство е, че е нов еталон срещу видовете септория и средство за борба с резистентността към този патоген. Унивок® се прилага в гъвкава доза в зависимост от момента на приложение, както следва: Т1 – 120 мл/дка; Т2 – 130 мл/дка и Т3 за защита от фузариум в доза от 130 до 150 мл/дка. През 2022 г. търсете икономически изгодните ни пакетни предложения при житни, свързващи традицията и иновациите, като може да се възползвате от добре познатия хербицид Дерби® Супер Едно в комбинация с един от двата напълно нови фунгицида Иновор® или Унивок®.
Скъпи приятели, желаем Ви успешна 2022 година! На добър час в приключението, наречено земеделие! Ние ще бъдем винаги до Вас, когато ни потърсите за съвет или помощ!
Земеделието е нашата обща мисия – да я изпълним!


*AgCelence® e търговски марки на BASF, Иновор® е продукт и регистрирана търговска марка на BASF и е дистрибутирана от Corteva Agriscience™

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X