Знаем ли откъде започва пчеларството по нашите земи?

От различни исторически източници могат да бъдат извадени и представени данни за поминъка с пчеларството по българските земи  Общи бележки за основните периоди на развитие на българската държава и пчеларството в нея даваме по-долу

ПЧЕЛИ И ТРАКИЙСКА ИСТОРИЯ
Траките са били един от най-древните народи, които са развили пчеларството. Те били опитни пчелари и произвеждали големи количества мед и восък, които са били едни от най-търсените стоки в древността. Затова били известни като най-големият производител на висококачествен мед и восък в миналото, а и до днес. Историята на тракийското пчеларство се състои от древни традиции, знания и опит. Те наричали меда – “жива храна”. Според някои историци Тракия е наподобявала един огромен кошер. Имало толкова много пчели, че околните племена и народи се страхували да навлизат в земите им. Но траките били смели и безстрашни и превърнали отглеждането на пчели в свой занаят.
ПЧЕЛАРСТВОТО У ПРАБЪЛГАРИТЕ
Векове преди идването си на Балканите прабългарите живеели в обширни области край Волга, Кама и Азовско море. Основен техен поминък било степното скотовъдство, което ги принуждавало да водят скитнически живот. Много арабски летописци от ония времена като Ал – Мукадиси, Абу – Хамит, Ал – Масуди, Ибн – Фодланд, Ибн – Хукал, Ибн – Истахари и Ибн – Даста дават достоверни сведения за развитието на пчеларството у прабългарите. За търговията с мед и восък при Волжките българи можем да съдим от запазения до наши дни документ, подписан от киевския княз Владимир. В него е отбелязано, че на Волжките българи-търговци се разрешава свободно да внасят и изнасят различни стоки, включително мед и восък, в Киевската държава.
Прабългарите още преди идването си на Балканите са се занимавали с пчеларство. Заселвайки се в нашите земи, те намерили идеални условия за отглеждането на пчели, техен любим поминък. Първоначално те използвали плетени кошове, а по-късно и прототипи на съвременните кошери. Пчеларството се е развивало по нашите земи още преди основаването на българската държава. Когато българите на хан Аспарух се заселили на Балканския полуостров, те естествено пренесли и своите умения в областта на пчеларството, което практикували в предишните си територии. На Балканския полуостров имало идеални условия за отглеждане на пчели – разнообразна и богата медоносна растителност. Няколко летописци споменават в своите творби, че пчеларството е било развито по българските земи още от 9-век. Българите произвеждали големи количества мед и восък и извършвали оживена търговия с пчелни продукти с Византия, Венеция, Генуа и Дубровник. Държавата ни дори се считала за един от най-големите производители на тези продукти. След покръстването на българите, част от данъците на държавата и манастирите се плащали в натура с мед и восък.
(Продължава в следващи броеве)
(ПиК)

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X