ЕС предприема действия за предотвратяване на въвеждането на инвазивни чужди видове

Европейската комисия предприема правни действия срещу България и още 14 държави членки с цел подобряване на предотвратяването и управлението на инвазивни чужди видове. До юли 2019 г. Белгия, България, Кипър, Чехия, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, СловенияиСловакия не са изготвили, приложили и съобщили на Комисията планове за действие по отношение на инвазивните чужди видове, които засягат в най-голяма степен Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014. Тези видове оказват толкова неблагоприятно въздействие върху околната среда и здравето, че е необходимо приемането на мерки, приложими в целия ЕС.

Производствата за установяване на нарушение, образувани срещу България, Гърция и Румъния, се отнасят и до това, че тези държави не са създали системи за наблюдение на инвазивните чужди видове. Крайният срок за тази мярка изтече през януари 2018 г.

Инвазивните чужди видове са една от петтеосновни причини за загуба на биоразнообразие в Европа и по света. Това са растения и животни, които в резултат на човешка намеса се въвеждат случайно или умишлено в естествена среда, в която обикновено не се срещат. Те представляват сериозна заплаха за местните растения и животни в Европа и по оценки причиняват на европейската икономика щети в размер на 12 млрд. евро годишно.

Подробности ще намерите в документа тук.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини