Съществени валежи не се очакват, ще бъде подходящо за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия

Дукена Жолева
Агрометеоролог при НИМХ

В края на първото и началото на второто десетдневие на февруари, вследствие високите за сезона температури, част от есенните посеви в полските райони преминаха от дълбок в относителен покой. На много места в Дунавската равнина стойностите на средноденонощните температури се доближиха до биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури.
И през следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се задържат динамични. През периода прогнозираните температури ще надвишават значително климатичните норми за второто десетдневие на февруари, но в по-голямата част от страната ще останат в граници, които ще възпрепятстват вегетацията на есенните посеви. Изключения ще се наблюдават в северозападната част на Дунавската равнина, където отново се прогнозират по-високи температури и условия за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури.
През периода съществени валежи не се очакват и условията ще бъдат подходящи за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия: резитби в лозовите и овощните масиви, подхранване на есенните посеви с азотни минерални торове, предсеитбени обработки на площите предвидени за засяване с ранни пролетни култури.
Второто десетдневие на февруари е препоръчителен срок за обследване на зимните житни култури за наличие и плътност на някои успешно презимували вредители – обикновена полевка (ПИВ – 1активна колония на на дка), на житния бегач (ПИВ – 5 броя ларви на кв.м) и при численост над ПИВ (праг на икономическа вредност) е необходима навременна растителна защита.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X