Фермер ще създава насаждения, за да има паша за пчелите

Производител има намерение да създаде нов пчелин, а за да има паша за медоносните насекоми – и насаждения от земеделски култури, които да осигуряват обилен цъфтеж, а съответно – и възможност за производството на пчелен мед. Инвестиционното предложение е подадено до РИОСВ-Пазарджик. От ведомството се произнасят, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

Идеята на предприемача, чиято фирма е със седалище в град Стрелча, е да създаде пчелини в местностите Градището, Завоя и Бильовица край селата Славовица и Горно Вършило, община Септември, които са съседни. Това ще стане в няколко поземлени имота с площ от 4792 кв.м. до 34 319 кв. м. В един от тях ще бъдат разположени 100 кошера с пчели, които ще облитат и съседни терени. На земеделските земи в имотите пък ще се отглеждат растения, които да гарантират достатъчно паша за полезните насекоми. В самия проект не се споменава какви ще са културите, явно стремежът ще е да се подберат така, че около пчелина да се осигури цъфтеж да възможно най-дълго време.

А това се налага, тъй като в този район земеделие почти няма, а където е запазено, основно насажденията са лозя, някои от които – стари и изоставени.

За да се осигури напояване на нивите, във всеки от имотите ще бъде изграден сондажен кладенец. Съоръженията ще са с дълбочина 50 м и ще се прокарат с диаметър до 140 мм. Ще работят на традиционния принцип чрез въртеливо сондиране с глинеста промивка и последващо пречистване за активиране на водопритока, както и със системи за филтриране. Ще бъдат оборудвани с потопяеми помпи и водомери за отчитане на ползваните количества вода. За част от кладенците планираният дебит е 1,5 литра в секунда, за други – 0,44 литра в секунда.

Описаните дейности не са свързани с ползването на химични вещества и смеси. Не се налага и изграждане на нова инфраструктура, тъй като парцелите са свързани със съществуващата към Славовица и Горно Вършило. Имотите не попадат в близките защитени зони и отстоят на над 3 километра от най-близката.

Стоимена Александрова

Предишна статия
Следваща статия

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини