Законно ли е решението на общината?

ВЪПРОС: На училищното настоятелство в с. Живково поземлената комисия Гара Хитрино възстанови 430 дка, за което беше изваден нотариален акт. През 2021 г. община Хитрино актува земята на настоятелството като общинска собственост. Училищното настоятелство оспори решението на общината, след което училището беше закрито.
Може ли общината да актува земите на училището като общинска собственост? Има ли правно основание училището да възстанови собствеността си върху нивите?
В.И., Шумен

ОТГОВОР: Съгласно чл. 34 от Закона за общинската собственост, общината придобива правото на собственост и ограничени вещни права чрез правна сделка (покупка, замяна и др.) по давност или по друг начин, определен в закон.
Читателят не дава информация по какъв начин общината е придобила собствеността върху земите на училището, за да издаде за тях акт за общинска собственост. За това придобиване трябва да има решение на Общинския съвет. Не може да се каже дали действията на общината са правомерни, без да се знае съдържанието на решението на Общинския съвет.
Освен това училището е закрито. Не става ясно кой е правоприемникът на училището, ако има такъв, или неговото съществуване е прекратено с ликвидация. Във всички случаи училището е прекратило съществуване си, т.е. то вече не съществува в правния мир и няма кой да иска възстановяване собствеността върху земите. Ако има правоприемник на прекратеното училище, той би могъл да оспорва решението на общината, ако то е незаконосъобразно.

Рубриката се води от
адвокат Виолета Андрейчина

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X