Традиция и иновация в един пакет на Corteva Agriscience™

Гъвкаво решениe за всички ситуации при житните култури

Търсете през 2022 г. пакетните предложения на Corteva Agriscience™, съчетаващи в себе си традицията на доказалия се хербицид за широколистно заплевеляване – Дерби®Супер Едно, в комбинация с един от двата нови фунгицида Унивог® или Иновор®. Тези пакети ще Ви предоставят безупречно справяне с всички широколистни плевели и икономически най-важните болести по житните култури. Дерби® Супер Едно /Ланселот® е хербицид, който ефективно контролира едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Той е регистриран за приложение при житни култури – пшеница и ечемик и за втора година при царевица за зърно и силаж. Спира растежа и развитието на чувствителните плевели в рамките на един ден след третирането. Дерби® Супер Едно/Ланселот® работи перфектно при оптимални условия, при които плевелите се развиват нормално. Ниските температури до 5°C и температурни амплитуди не влият на действието му. Дерби® Супер едно/Ланселот® e вегетационен хербицид, проникващ в плевелите през вегетативните части, и след това се транслоцира в цялото растение. Другото предимство на Дерби® Супер Едно/Ланселот® е, че притежава и почвено действие, което позволява по-нататъшна защита от 2-3 седмици от вторично поникващи широколистни плевели. Селективен е към културата, приложен след 2-ри лист, ефективен срещу лепка, дори и в напреднал стадий, ефемерни плевели, в т.ч. великденче и теменужка, и срещу технологична самосевка слънчоглед, както и срещу технологична самосевка рапица. За борба срещу всички икономически важни болести в житните култури Ви предлагаме новия фунгицид за житни култури Иновор®. Той е комбинация от пираклостробин с флуксапироксад и притежава продължително предпазно действие, като защитава от проникване на патогени; стопиращо действие, което унищожава вече развитите спори, и лекуващо действие, което блокира развитието на гъбните патогени и спира растежа на хифите.
Иновор™ се справя безупречно срещу видовете септория, видовете ръжди, мрежести петна, листен пригор, дрешлера, брашнеста мана, като препоръката за дози на употреба са: Т1 – 75 мл/дка и Т2 – 90 мл/дка.
Второто ни пакетно предложение на Дерби® Супер Едно е с новия фунгицид на Corteva Agriscience – Унивок®, който предлага изключителено предпазно, стопиращо и лечебно действие срещу всички икономически важни болести при житните култури.
Той е двукомпонентен фунгицид, съдържащ протиоконазол, който е един от най-новите триазоли със системно, лечебно и предпазно действие, и изцяло новото активно вещество Inatreq™ active от нова химична група и нов начин на действие срещу широк спектър от болести, като най-същественото му предимство е, че е нов еталон срещу видовете септория и средство за борбата с резистентността към този патоген.
Унивок® се прилага в гъвкава доза в зависимост от момента на приложение, както следва: Т1 – 120 мл/дка; Т2 – 130 мл/дка и Т3 за защита от фузариум в доза от 130 до 150 мл/дка.
Уважаеми земеделци, доверете се на пакетните ни предложения от хербицида Дерби® Супер Едно и един от двата фунгицида Унивог® или Иновор™* за надеждна и ефикасна защита на житните Ви култури от проблемните широколистни плевели и болести, и то на перфектна цена!
*AgCelence® e търговска марка на BASF, Иновор® е продукт и регистрирана търговска марка на BASF, дистрибутирана от Corteva Agriscience™

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X