Министерство на земеделието предаде на ЕК Стратегическия план на България по ОСП

След като беше одобрен от Министерски съвет, проектът на Стратегическия план на България по Общата селскостопанската политика (2023-2027) днес беше предаден от министъра на земеделието д-р Иван Иванов на Европейската комисия.

С него ръководството на Министерството на земеделието цели изпълнение на няколко основни приоритета – стимулиране на потреблението на български качествени и конкурентоспособни продукти на достъпни цени, насърчаване на българските земеделски производители, така че те да бъдат конкурентоспособни на европейските пазари и насочване на средства към развитието на селските райони.

Проектът на Стратегическия план за първи път поставя страната ни като равноправен европейски партньор в Общата селскостопанска политика. Бяха одобрени 60% вместо 15% национално съфинансиране за развитие на селските райони с цел не само компенсиране на намаленото финансиране от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, но и с цел инвестиране в земеделието и растеж на икономиката.

С този план правителството на България показва за първи път, че българското земеделие е приоритет на изпълнителната власт.

Проектът на стратегическия план, който възлиза на над 8 млрд. евро, е изготвен с участието на земеделския сектор, в негов интерес и ще бъде разпределян справедливо, така че да няма противопоставяне на сектори.

Преди да получи одобрението на ЕК на своя Стратегически план, страната ни, заедно с всички останали държави членки, ще получи коментари от страна на службите на Комисията, на които трябва да отговори. До края на годината всички стратегически планове трябва да бъдат одобрени и да започне тяхното прилагане от 2023 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X