loader image

Министерство на земеделието предаде на ЕК Стратегическия план на България по ОСП

След като беше одобрен от Министерски съвет, проектът на Стратегическия план на България по Общата селскостопанската политика (2023-2027) днес беше предаден от министъра на земеделието д-р Иван Иванов на Европейската комисия.

С него ръководството на Министерството на земеделието цели изпълнение на няколко основни приоритета – стимулиране на потреблението на български качествени и конкурентоспособни продукти на достъпни цени, насърчаване на българските земеделски производители, така че те да бъдат конкурентоспособни на европейските пазари и насочване на средства към развитието на селските райони.

Проектът на Стратегическия план за първи път поставя страната ни като равноправен европейски партньор в Общата селскостопанска политика. Бяха одобрени 60% вместо 15% национално съфинансиране за развитие на селските райони с цел не само компенсиране на намаленото финансиране от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, но и с цел инвестиране в земеделието и растеж на икономиката.

С този план правителството на България показва за първи път, че българското земеделие е приоритет на изпълнителната власт.

Проектът на стратегическия план, който възлиза на над 8 млрд. евро, е изготвен с участието на земеделския сектор, в негов интерес и ще бъде разпределян справедливо, така че да няма противопоставяне на сектори.

Преди да получи одобрението на ЕК на своя Стратегически план, страната ни, заедно с всички останали държави членки, ще получи коментари от страна на службите на Комисията, на които трябва да отговори. До края на годината всички стратегически планове трябва да бъдат одобрени и да започне тяхното прилагане от 2023 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X