Триофлекс™ LQM® контролира всички широколистни плевели при всички житни култури

Технологията LQM® и трите активни вещества на продукта обуславят висока ефикасност и силна антирезистентна стратегия

Триофлекс™ LQM® от ФМС Агро България е хербицид, съдържащ три активни вещества. Той е формулиран по нова технология, за да може да предложи един уникален продукт на земеделските производители. Благодарение на гъвкавата си доза на приложение Триофлекс™ LQM® е ефективен срещу най-важните широколистни плевели при всички житни култури, в т.ч. лепка, паламида, метличина, теменужка, мак, самосевка от конвенционален и технологичен слънчоглед и рапица, самосевка от кориандър и др.
ТРОЙНА СИЛА
Триофлекс™ LQM® съдържа три активни вещества с два различни механизма на действие, което обуславя висока ефикасност и силна антирезистентна стратегия.
Метсулфурон метил и тифенсулфурон метил са два сулфонилурейни хербицида, които се поемат предимно от листата на растението, придвижват се бързо до върховете на нарастване и спират процесите на делене.
Флуроксипир нарушава правилния растеж на тъканите и потиска деленето и образуването на нови клетки. Характерно е бързото му действие – симптомите са видими до 48 часа след третиране.
За отличния ефект върху плевелите допринася и модерната течна формулация на продукта, базирана на уникална по рода си LQM® технология, което изключва необходимостта от използване на прилепители.
LQM® технологията осигурява много по-добра ефикасност, сравнена със стандартна резервоарна смес. Проведен е опит, при който отмиването е на четвъртия час след третирането, имитирайки паднал силен дъжд. При отчитане ефикасността на плевела след 35 дни се вижда, че при Триофлекстм LQM® благодарение на LQM® технологията плевелите са напълно унищожени, докато при използването на стандартната резервоарна смес от същите активни вещества в някои от контролите се наблюдава по-ниска ефикасност.

КАТЕГОРИЧЕН КОНТРОЛ
Триофлекс™ LQM® е ефективен срещу най-важните широколистни плевели при всички житни култури, в т.ч. лепка, паламида, самосевка от конвенционален и технологичен слънчоглед и рапица, самосевка от кориандър и др.
Широкият прозорец за приложение (от братене до пълна поява на флагов лист), гъвкавата доза от 50 до 100 мл/дка, липсата на ограничения в сеитбооборота и много добрата ефективност правят Триофлекс™ LQM® стандартен продукт за борба с широколистни плевели в житни култури.
Дозата на приложение – 50-75-100 мл/дка може да бъде адаптирана в зависимост от видовия състав и фазата на развитие на плевелите, както и фазата на развитие на културата. Прераснала лепка (20 – 30 см височина) и самосевките от технологична рапица (до бутонизация) се контролират успешно в доза 75–100 мл/дка. За постигане на максимален контрол на метличина, росопас и прераснала лепка до 20 – 30 см се препоръчва използване на по-висока доза от 75 – 100 мл/дка. Най-висок контрол при използване на дозата от 50 мл/дка се постигна, когато третирането се извърши в ранни фази от развитието на културата – от братене до втори стъблен възел (BBCH20-32). Триофлекс™ LQM® показва високо ниво на гъвкавост на дозата при контрол на видове лайка, врабчови чревца, поветицовидно фасулче и самосевки конвенционална рапица – при третиране с 50 мл/дка се постига много добър контрол. Въпреки това плътността на плевелите и фазата на тяхното развитие винаги трябва да се взимат предвид при определяне на подходящата доза.
ОТЛИЧНА СЕЛЕКТИВНОСТ
Триофлекс™ LQM® е високоселективен към културата и може да се прилага както при посеви за производство на зърно, така и при такива за семепроизводство. Разрешава се и за употреба при посеви с пивоварен ечемик.
 Третирането с Триофлекс™ LQM® не представлява риск за следваща култура в сеитбооборота.
 Триофлекс™ LQM® е устойчив на дъжд, паднал 2 часа след третирането.
Новата подобрена LQM® технология, по която е формулиран Триофлекс™, гарантира по-малка зависимост от ниските температури, от количеството на работния разтвор и от размера на дюзите, по-малка зависимост от фенофазата на културата и от степента на заплевеляване и по-малка вероятност за отвяване на работния разтвор.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X