Националната асоциация на зърнопроизводителите е против въвеждането на забрана за износ на зърно от страната

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) се противопоставя на нарушаването на изконни европейски принципи за правото на свободно движение на стоки, чрез въвеждането на забрана за износ на зърно от страната. НАЗ настоява да се спазват действащите нормативни разпоредби от Договора за функционирането на Европейския Съюз, които са в основата на общите свободни пазари на стоки.

НАЗ декларира несъгласие с блокирането на товарни кораби на българските пристанища и неофициалното и нелегално възпрепятстване на износа на зърно от страната.

Спирането на износа на зърно ще доведе до блокиране на пазара на зърно и до неплатежоспособност на сектора. Ефектът върху българските зърнопроизводители, които са заложили висока себестойност в тазгодишното производство, обусловена от високите цени на суровините (торове, горива, семена, препарати за растителна защита и др.), ще е пагубен, поради невъзможност за покриване на разходените вложения. Това ще рефлектира негативно и върху производствения потенциал на следващите реколти от пролетници и есенници, тъй като зърнопроизводителите няма да разполагат с ресурс за възобновяване на селскостопанския цикъл.

Съгласно оперативните данни на Министерство на земеделието количествата зърно в страната са достатъчни за осигуряване на продоволствената сигурност на населението през следващите две години. В допълнение, след три месеца се очаква и новата реколта от пшеница, за която е необходимо да се освободят складови вместимости.

НАЗ счита, че държавата притежава лостове и механизми, с които да се подготви за посрещането на евентуална продоволствена криза, като същевременно съблюдава пазарните принципи.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X