Публикувани са оторизационните писма за директни и компенсаторни плащания плащания

Публикувани са оторизационните писма по директните и компенсаторните плащания. Кандидатите по схемите и мерките на директните плащания получават онлайн уведомителните си писма за извършените оторизации и преведени средства от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Те имат достъп до писмата в Системата за електронни услуги (СЕУ), която е достъпна от официалната интернет страница на фонда.

При изтеглянето на уведомителното писмо, то се счита за връчено, като от следващият ден, започва да тече 14-дневен срок, в който земеделските стопани имат възможност да обжалват, ако не са доволни.

ТУК можете да проверите уведомителните си писма.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X