Индикативен график на плащанията към земеделците

В първите дни на април парите си трябва да получат първо животновъдите, които са заявили помощ по де минимис за изхранване на животните и са подали заявления за това до 11 март т.г. Според изчисленията на ДФ „Земеделие“ трябва да бъдат раздадени още около 4 млн. лв. Предварителният график сочеше, те тези средства трябва да бъдат изплатени до 30 март, но превеждането им се забави. Стопаните, които подадоха заявленията си по де минимис до края на февруари, получиха средствата си до 7 март.

През април се очаква да продължи плащането по мярка 10 „Агроекология и климат“.

През месец април 2022 г. индикативният график за плащанията на ДФ „Земеделие“ включва и оторизация по схемата за зелени директни плащания, за протеинови култури и специалното плащане за култура памук.

По Мярка 11″Биологично земеделие“ плащанията ще се извършат в периода 15 април – 20 май при условие, че към 28 февруари 2022 г. е напълно актуализирана базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни произведени по биологичен начин, поддържана от Министерство на земеделието (МЗм).

Оторизациите по мярка 12 „Натура – 2000 и Рамковата директива за водите”, както и окончателното плащане по мярка 13 ще се извършат през май.

До средата на юни 2022 г. ще се извърши доплащането по СЕПП и схемите за млади и дребни земеделски стопани.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X