Фонд „Земеделие“ отново се запуши с проекти

Ще „пипат“ ЗОП заради много поскъпналите цени, ще дават право на кандидати да се досамофинансират сами

Това стана ясно на комисията по земеделие в Народното събрание след като на изслушване пред депутатите земеделският министър беше попитан дали ще бъдат актуализирани цените на машини, материали и др. по много подадени проекти, които залежават във Фонд „Земеделие“.

Според агроминистър Иван Иванов проблемът виси със страшна сила, затова на 20-и април МЗм ще проведе среща с ръководството на фонда, за да се търси изход от кризата. Като единствен изход той вижда промяна в Закона за обществените поръчки и възможност кандидатите, сред които над сто общини и местни инициативни групи /МИГ/, да се досамофинансират сами, ако желаят да изпълнят проектните си намерения.

Заради силно завишените цени не се явяват участници, защото не биха могли да изпълнят намеренията си при вече силно променените ценови условия. Това се отнася за мярка 7.2, каза депутатът Ализан Яхова, поради което има риск от неусвояване на много средства.

Попитан какви мерки предвижда МЗм, министър Иванов каза, че вижда като единствено решение именно промяна в Закона за обществените поръчки. Според него и Министерството на благоустройството работело в тази посока и дори вече е създало работна група, защото засегнатите бенефициенти са много, и с много големи инфраструктурни проекти.

Проблемът обаче засяга и много фирми и фермери, чийто проекти също залежават във фонда, а някои се отказват заради бавния процес на договаряне

МЗм обещава да умува изход от ситуацията с много мудното договаряне, което вече отказва много кандидати да работят с фонда.

Има много голям брой неразгледани проекти и по мярка 4,1 и по други мерки, призна Иванов. Той предложи ръководството на фонда да бъде поканено в комисията, за да каже само как смята да се справи.

Междувременно по същото време бяха обявени смени в ръководството на фонда.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X