По ПРСР при 23 478 подадени заявления са сключени договори едва за една трета

По този повод шефът на Фонд „Земеделие“ най-сетне ще говори Утре – 20 април Николай Каварджиклиев е поканен на заседанието на парламентарната комисия по земеделие, за да запознае депутатите с изпълнението на ПРСР 2014-2020.

На заседанието изпълнителният директор Каварджиклиев трябва да обясни и какво конкретно ще предприеме и предложи екипът на фонда относно поредното му силно затлачване с проекти сега. За него сигнализира на миналото заседание на комисията лично аграрният министър Иван Иванов.

Директорът на фонда ще информира депутатите, съответно и аграрната общност, и какъв е предвиденият график за превеждане на директните плащания по ПРСР през 2022 година.

От него се очаква да внесе яснота и по констатираните от Европейската комисия нередности за злоупотреби с публични средства при изпълнение на мерките за разнообразяване към неземеделски дейности, за подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия, както и за прилагане на стратегиите за местно развитие за периода 2007-2013 г., където положението е тревожно.

Според справка в ДФЗ към края на март 2022 г. процентът на договаряне спрямо общия европейски бюджет по мерките е 65,8%, но в цифри се вижда като цяло, че от подадени 23 478 заявления, досега договори са сключени едва по 8 952.

А усвояването на средствата, по изчисления на фонда, е 43.4%.

Най-страшното е, че много проекти висят за разглеждане.

Виктория Димитрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини