Имаме ли български сортове картофи и какви са качествата им

Отваряме дискусия по повод това, че в новата ОСП производителите ще бъдат подпомагани по ПРСР за родни сортове

Картофопроизводителите са развълнувани от това, че в новия програмен период на ОСП от 2023 г. може би няма да получават директна подкрепа за културата, защото ЕС не го позволява.

От МЗм казаха, че те обаче няма да бъдат изоставени, а ще бъдат подкрепяни по втори стълб – по линия на ПРСР за родни сортове.

В тази връзка производител на картофи ни пишат, че българск сортове няма…

Ние решихме да проверим какво имаме като родни сортове, и се обърнахме към науката и селекцията.

Ето какъв е отговорът…

През последните години в България единственото научно учреждение, в което се извършва селекция на картофи, е Институтът по зеленчукови култури „Марица” в Пловдив.

Селекцията на картофи там е започнала преди повече от четири десетилетия със създаването на сортовете

Иверце,Ситовски ран,Консерва,Надежда 25,Аида,Зора

и други, които и до днес са запазили ценните си качества и значение за развитието на картофопроизводството у нас.


Съвременните изисквания към културата налагат отглеждането на специализирани сортове за консумация и преработка от нов тип, характеризиращи се с различна продължителност на вегетационния период, висок и стабилен генетичен потенциал за добив, устойчивост на икономически важни за страната болести и неприятели, толерантност на абиотични стресови фактори и подобрени морфологични, химико-технологични и органолептични качества.

Голяма част от тези изисквания се покриват от сортовете, които са продукт на холандска и немска селекция, и които заемат основна част в сортовата структура на страната ни.

Но те носят и някои негативни последици от икономически и биологичен характер.

Ежегодният внос, от една страна, допринася за появата на редица нови болести и неприятели (коренова цистообразуваща нематода, краста, нови вируси, щамове и раси на потогени). А от друга, създават предпоставки за съществуването на неконкурентна политика, нестабилност и зависимост на производството на картофи в България от монополните износители на посадъчен материал.

Това трябва да ни предизвика да обърнем внимание и на развитието на българска селекция.

Институтът по зеленчукови култури „Марица” в Пловдив е интелектуален собственик на 4 сорта картофи –Иверце, от много ранната група на зрялост,Надежда– ранен, и по-новите сортове, признати през 2004 г. Перун-средноран иРожен-среднокъсен.


Иверцее първият български ранен сорт, създаден в ИЗК „Марица”. Образува среден брой клубени в гнездо, които са добре изравнени. Клубените са средни до едри, с продълговато овална до леко сплесната форма, с гладка кожица, обагрена светложълто. Имат отлична съхраняемост през летните и зимните месеци. Клубените са с плитки очи и с много добри пазарни и експортни качества. Месестата част на клубена е с хубав бледожълт цвят.


Сортът е високодобивен с голяма екологична пластичност и с неутрална реакция към дължината на деня. Реагира положително на по-високите норми на торене с органични и минерални торове. Той е високоинтензивен сорт, с дружно и бързо нарастване на клубените, поради което е пригоден за много ранно производство. Не понася преовлажняване на почвата и поливане с по-високи поливни нoрми.

Слабо се поразява от картофената мана. Издържа на суша и високи летни температури. Сортът се отличава с много добри кулинарни качества – вкус, мирис, нежна консистенция. Месото не се разпада и не потъмнява при готвене. Подходящ е за салати, пържене, готвене и печене. Съдържанието на скорбяла варира между 14 и 16%.


Надежда
. Ранен до полуранен, високодобивен и интензивен сорт, с бърза динамика на клубенообразуване и висок генетичен потенциал за добив и качество. Сортът образува 10–12 клубена в едно гнездо. Те са средно големи, продълговато-овални, с плитки очи, жълта кожица и бледожълто месо. Кълновете са тъмновиолетови.


Характеризира се с висока устойчивост на вирусни, гъбни (обикновена краста и фитофтора) и микоплазмени болести. Притежава добри пазарни и отлични вкусови качества. Съдържанието на скорбяла варира от 15 до 18%. Салатен сорт с непотъмняващо месо след варене и пържене. Съдържанието на суров протеин е 2,8–3%.
Пригоден за ранно и средно ранно производство, за отглеждане като втора култура в поливните райони с посадъчен материал от първата култура. Подходящ за интензивно отглеждане, реагира положително на висока агротехника. Пластичен сорт с неутрална фотопериодична реакция.

Перун. Нов средноранен сорт картофи, подходящ за консумация и преработка. Отличава се с висока продуктивност и много висок процент стандартни клубени. Пригоден е за производство на чипс и за механизирано прибиране. Сортът образува 14–16 средно едри клубена. Те са кръгло-овални, с жълта, мрежовидна кожица, плитки очи и светложълто месо. Характеризира се с високо съдържание на сухо вещество, много добър вкус и непотъмняващо месо. Сортът се отличава с висока полска устойчивост на вирусни болести, мана по клубените и краста. Той е първият български сорт картофи, устойчив на картофената цистообразуваща нематода.


Рожен. Среднокъсен сорт картофи, подходящ за средно ранно и средно късно производство. Формира 12 до 14 клубена в гнездо, които са продълговато-овални, с червена кожица, плитки очи и жълто месо, с много добри кулинарни и пазарни качества. Сортът се характеризира с висок генетичен потенциал за добив и качество на продукцията. Подходящ за механизирано отглеждане и прибиране. Отличава се със средна устойчивост на вирусни болести, висока устойчивост на мана по храста и клубените и много висока устойчивост на краста и ризоктония. Подходящ е както за прясна консумация, така също за преработка в чипс и помфрит. Съхранява се много добре през зимно-пролетния сезон.Орфей. Ранен сорт картофи с дължина на вегетационния период от поникване до технологична зрялост 64–66 дни, подходящ за ранно и средно ранно производство. Характеризира се с висок потенциал за добив (над 3000 кг/дка), бърз темп на нарастване на клубените и висок процент стандартна продукция (93–95%). 


Отличава се със средно едри, кръгло-овални клубени с плитки очи и жълто месо, полска устойчивост на вирусни болести и мана по клубените. Устойчив е на коренова цистообразуваща нематода G. rostochiensis, патотип 1. Съдържанието на сухо вещество е 21%, на скорбяла – 15%, и на редуциращи захари – 0,12–0,15%. Характеризира се с отлични  вкусови качества. Подходящ е за прясна консумация и за преработка в чипс и помфрит. Съхранява се много добре през зимно-пролетния период.


Евридика. Високо продуктивен средно ранен сорт, реализиращ добив над 3500 кг/дка. Той се характеризира и с много висок процент стандартна продукция спрямо общата – 92–93%.  Образува 9–10 много едри клубени с овална форма, леко грапава  светложълта кожица и жълто месо. Устойчив на мана по храста и клубените. Отличава се с полска устойчивост на вирусни болести. Съдържанието на сухо вещество е в границите 21–22%, на скорбяла – 15–16%, и на редуциращи захари – 0,06–0,08%. Характеризира се с отлични вкусови качества. Изключително подходящ за преработка в помфрит и чипс

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини