Над 3700 проверки за 4 дни извършиха инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите

Повече от 3700 проверки за 4 дни извършиха инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите. Контролът е реализиран в периода от 10-и до 13-и юни, като в резултат от него за съставени 61 акта и 16 констативни протокола.

Служителите от държавните предприятия са реализирали общо 1471 проверки по Закона за горите. Те са на 710 обекта за добив на дървесина, 500 превозни средства, 32 ловци и на 229 други физически лица. Съставени са 33 акта и са задържани са 90,95 пространствени кубически метра дърва.

В същия период 100 екипа горски инспектори на регионалните дирекции по горите в страната са реализирали общо 2253 бр. проверки по спазване на горското и ловно законодателства. Инспектирани са 216 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 296 обекти за добив на дървесина, 692 превозни средства, транспортиращи дървесина, 239 риболовци и 810 физически лица. Съставени са общо 16 констативни протоколи и 28 акта и са задържани общо 29,00 пр. м3 дърва за огрев и едно моторно превозно средство.

Установените нарушения през периода са изразени предимно в добив на немаркирани дървета от обекти за добив на дървесина, транспортиране и съхранение на немаркирана дървесина и/или непридружена с превозен билет, транспортиране на дървесина с превозни средства, с не функциониращи GPS – устройства, както и с превозни средства, които не са снабдени с проследяващи устройства, неотговарящи на нормативните изисквания системи за постоянно видеонаблюдение на обекти по чл. 206 от Закона за горите, некоректно водене на електронен дневник на обект по чл. 206 от Закона за горите, и други.

Не са установени нарушения на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик. Три екипа горски инспектори са проверили общо 185 бр. превозни средства, транспортиращи дървесина.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X