МЗм пусна за обсъждане концепция на закон за браншовите организации, която не е съобразена с нормативната уредба

Това казват експертите на Българска асоциация на собствениците на земеделски земи – БАСЗЗ

Диана Ванчева

Преди месец Министерството на земеделието пусна за обсъждане т.нар.консултационен документ относно проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти. Той беше публикуван за обществено обсъждане с цел отделните съюзи и асоциации да се произнесат със становища. Прави впечатление, че не беше особено голям интересът на отделните браншове към нещо, което пряко ги засяга, но това сега е отделен въпрос.

На второ място БАСЗЗ смята, че предложеният концептуален документ частично третира въпроса за представителността, доколкото в обхвата му попадат единствено и само организациите по браншови/продуктов признак – растениевъдство, животновъдство и съответната преработка на продукти от земеделски произход, т.е. представителност в тесните параметри на браншово/продуктово равнище.

Но в същото време в чл.9, ал.1 от ЗПЗП се казва, че: „Държавата подпомага обединяването и дейността на земеделските производители в организации не само по продуктов и регионален признак, но и по функционален признак“.

Затова от БАСЗЗ подсказват, че ще е удачно концепцията да бъде допълнена и да се вземе предвид и представителността на функционален признак, като бъдат посочени в допълнение и сектори за управление на поземлени ресурси, екология, води, почвено плодородие, ветеринарно-медицинско обслужване и т.н.. Защото те също имат пряко касателство с осъществяването на селскостопанската дейност, при която често се налага необходимостта от съгласуваност с тях по ключови въпроси, казва Стайко Стайков, цитирайки разпоредбата на чл.2 г, ал.4 от ЗПЗП.

Според него концепцията на МЗм пропуска и друг проблем – а именно да се обсъди и въпроса с представителните организации, чийто статут вече е скрепен с нормативен акт. Пита се как техният статут ще се артикулира в един евентуален нов закон за браншовите организации, например: лозаро-винарски сектор, земеделски кооперации и др.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X