30 години Агротайм: Компанията залага на изпитана генетика и научни постижения

Христо Божурин е агроном в Агротайм, Исперих. Работи за фирмата вече близо 20 години. Изминал е дълъг път на подобряване на технологии, взаимоотношения, наемни отношения. С Христо Божурин разговаряме на поле в района на община Разград, което е семепроизводствен посев за нуждите на Агротайм.

Господин Божурин, защо правите семепроизводство?

Агротайм, от самото си създаване и до ден днешен, спазва мотото да полага високи грижи за земята. Държим, земята, която е наета, в момента на връщането й на собствениците, винаги да бъде с подобрени качества, плодородие и в по-добър вид от този, в които сме я взели.

Затова постепенно се развиваме в две основни направления. Изцяло преминаваме към безорно земеделие и се насочваме към но-тил технологиите. За тази цел имаме нужда и от подобряване на сортовия състав, който да използваме за в бъдеще. По тази причина на всички полета по общини, ние си правим опитни участъци.

В случая това поле е за слънчоглед в района на град Разград, където имаме две основни цели. Едната е да изпробваме новия сортов състав на фирма CORTEVA. И второ да използваме различното съдържание на масло на самите слънчогледи. Имаме и високоолеинови, имаме и нормални хибриди. На други полета имаме изведени опити при хибридни слънчогледи. Имаме големи площи семепроизводни посеви на пшеница и на ечемик. Освен за собствено производство, Агротайм предоставя на всички желаещи заготвени семена за посев.

Другата причина, поради която правим тези сортоизпитвания, е рязката промяна на климата, която настъпи от няколко години. Времето за вегетация на културите се променя. Постепенно от един традиционно добър агроклиматичен пояс, в Североизточна България настъпват засушавания и удължени периоди на стресово развитие на културите, с високи дневни и ниски нощни температури. Това ни кара да изпитваме всичко, което е създадено от световната селекция, за да намерим най-добрите сортове, които да ползваме при нас.

Агротайм залага на изпитаните генетични и научни постижения, които прилага в своите полета. Ние не искаме тепърва да създаваме сортове и да се учим от нулата. Искаме да използваме най-добрата селекция, защото това ни е необходимо при интензивното земеделие, което трябва да прилагаме, и за да можем да правим щадящо земеделие и да полагаме грижа за земята като цяло.

Колко агронома работят в Агротайм?

В Агротайм работят 6 агронома в момента, трима от които са на длъжност старши агрономи, което предполага по-голяма отговорност. Имаме трима млади агрономи, които по линия на повишването на квалификацията преминават поетапно обучение. Един от нашите колеги наскоро се завърна от обучение във Великобритания, на другите им предстои. Фирмата не разчита на наети обучени специалисти, а си изгражда сама кадрите за производствата, които развива.

Агротайм от земеделска фирма е на път да се превърне в консорциум, в който всяко едно от направленията да работи и да се издържа самостоятелно. Такова е предприятието ни за преработка на плодове и зеленчуци „Бориса“, такова е направление Зърнопроизводство. Друго направление е свинеугоителното предприятие, което е направено по най-съвременните изисквания за биосигурност и с най-добър генетичен фонд. Другото ни направление е овощарството, което е застъпено в много широк мащаб. Освен череши, се изпитват нови сортове круши, нектарини, сливи, правят се нови градини.

Като цяло Агротайм продължава да изпълнява повелята на нейния създател Иван Иванов -Крачунов, че тази фирма се прави в района, за да повдигне жизнения стандарт и да помогне хората, които живеят в Лудогорието.

Ася Василева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X