loader image

Към юни 2022 са усвоени едва 55% от бюджета по ПРСР

55,12% е общият процент на усвояване по всички мерки на ПРСР 2017-2020 спрямо общия бюджет на Програмата, сочат обобщените данни на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) към края на юни. Общо изплатените средства по ПРСР са в размер на 1 691 903 257 евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 2 206 491 057 евро са договорените суми по програмата, като в тях е включено и националното съфинансиране, съобщават от Национална селска мрежа (НСМ). Тези факти поставят ПРСР на последно място в класацията за изпълнение на всички оперативни програми в България.

Според данните от ДФЗ 45,06% е усвояването по НЕ ИСАК базираните мерки, като са изплатени над 1,158 млрд. евро, от които над 980 млн. евро са от ЕЗФРСР; 59,94% е договарянето по НЕ ИСАК мерките спрямо общия им бюджет. 9 486 е броят на сключените договори по тези мерки при общо 23 478 броя подадени заявления.

78,6% е усвояването по ИСАК базираните мерки спрямо общия им бюджет от над 1,197 млрд. евро, а 940 млн. евро са изплатените средства по компенсаторните мерки, като от тях над 711 млн. евро са от ЕЗФРСР.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X