ПАНТЕРА 40 ЕК – доверете се на оригинала от ЮПЛ

Земеделските култури са силно чуствителни на заплевеляване, особено в началните фази на развитие. Плевелите са пряк и силен конкурент за пространство, вода и хранителни вещества, като значително забавят и подтискат развитието на културата, което започва от самото начало. Впоследствие това оказва силно негативно влияние върху самия добив, което води до икономически загуби и нерентабилни инвестиции.

ЮПЛ е компания, която демонстрира, че знае как да допълва и създава за своите клиенти широка гама от продукти, отговарящи на икономическите очаквания, които имат към тях ползвателите. Продуктите на компанията гарантират по-висока възвръщаемост на инвестициите и сигурност в решенията, които вземат ползвателите.

Един от уникалните хербициди в продуктовото портфолио на компанията е ПАНТЕРА 40 ЕК. Предимствата на активното вещество Квазилофоп-П-тефурил спрямо останите балурициди на пазара са:

  • По-висока ефективност и пордължително действие срещу едногодишни и многогодишни житни плевели и балур от коренища
  • Висока селективност към културните растения
  • Гъвкавост на приложението
  • Икономически изгоден

При висока плътност в посевите житните плевели са опасни конкуренти за широколистните култури в ранни фази от тяхното развитие. Ефикасното елиминиране на плевели е една от стъпките за достигане на по-високи добиви. ЮПЛ предлага на земеделските производители едно утвърдено и икономически изгодно решение за ефективен контрол на най-проблемните житни плевели!

ПАНТЕРА 40 ЕК е селективен, системен, вегетационен хербицид срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, включително и балур от коренища при редица широколистни земеделски култури – слънчоглед, рапица, захарно цвекло и соя.

Сравнен с други противожитни хербициди притежава по-продължително действие и задържа прорастването на плевелите от ризоми, или коренища до 60 дни след приложението му. Едно от многото предимствата на продукта е гъвкавата му употреба – ефективен е от най-ранни фази на житните плевели (3-ти лист) до края на активния им растеж (например 100 см. височина на балура).

Благодарение на висококачествената си формулация, ПАНТЕРА 40 ЕК се абсорбира бързо от листата на плевелите и се акумулира в младите растящи части на корените, ризомите и коренищата, което обуславя високата ефикастност срещу проблемните житни плевели, като балур (от семе и коренища), троскот, пирей, видовете кощрява, просо и други. Бързото проникване на хербицида в растенията го прави практически независим от валежи – дъжд паднал след неговото изсъхване върху третираната листна повърхност, не влияе на ефикастността му.

Най-добри резултати се получават при третиране на плевелите в активен растеж, когато не са стресирани. Първите симптоми (хлороза, антоцианово оцветяване и завяхване) се появяват 5-10 дни след третиране върху най-младите листа на плевелите, или самосевките от житни култури. Пълното загиване на многогодишните плевели настъпва на 14-21 ден след приложението на хербицида.

Като част от съвременните технологии, гарантиращи сигурни положителни резултати срещу видовете житни плевели и щадящи от друга страна третираните култури при тяхното отглеждане, ПАНТЕРА 40 ЕК е икономически изгоден надежден партньор със сигурен контрол срещу най-важните едногодишни и многогодишни житни плевели при основните широколистни земеделски култури.

Повече информация за продукта можете да откриете ТУК или се свържете с вашия представител: КОНТАКТИ

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X