Брюксел затяга примката около животновъдните ферми в ЕС

На вчерашното заседание на министрите на земеделието на ЕС европейските министри дискутираха Директивата за емисиите от промишлеността. В обсега на директивата на ЕС за емисиите от промишлеността се добавят и инсталациите за отглеждане на едър рогат добитък, което ще окаже въздействие върху голям брой стопанства и ще създаде значителна тежест.

 „Намаляването на прага, над който инсталациите за отглеждане на свине и домашни птици се включват в приложното поле на Директива 2010/75/ЕС, както и добавянето на инсталациите за отглеждане на едър рогат добитък, ще окаже въздействие върху голям брой животновъдни стопанства, като ще създаде значителна финансова тежест“, посочи министър Гечев. По думите му на практика се обхващат голям брой семейни ферми в селските райони, които не разполагат с възможностите на индустриалното животновъдство и са заплашени от прекратяване на дейността. А това би довело до сериозни социални, икономически и финансови последствия, с пряко въздействие и върху продоволствената осигуреност на населението.

Земеделският министър добави, че увеличаването на натоварването върху компетентните органи ще доведе до допълнително забавяне при издаването на разрешителните, ще влоши инвестиционната среда и ще забави прехода на ЕС към чиста, кръгова и неутрална по отношение на климата икономика.


Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X