Канада казва „не благодаря“ на земеделието в европейски стил

Преминаването към органични продукти и тежките ограничения върху използването на пестициди и синтетични торове проправят пътя към неустойчиво земеделие в Европа, което води до по-ниско производство и намалена продоволствена сигурност, посочва канадското издание Producer. Авторите на изданието правят анализ на земеделската политика на ЕС и това, което се случва в Канада

Канада не върви в тази посока
Въпреки твърденията на някои експерти за обратното, Канада не ограничава производството на храни. Неотдавнашният фокус на общественото внимание върху целта на федералното правителство за намаляване на емисиите от торове и националните политики за намаляване на отделянето на въглерод добавиха масло към политическия огън, който няма много общо с реалностите на канадските ферми, пише Producer.
За съжаление, федералното правителство изгуби лидерството си, когато разгърна амбициозните си цели за намаляване емисиите на торове от фермите. Това създаде възможности за тяхното политизиране и повдигане на въпроси в съзнанието на фермерите относно бъдещето на земеделската политика в Канада. Производителите с основание се питат накъде са се насочили техните федерални и провинциални правителства, когато става въпрос за програми за екологична устойчивост на фермите.
Има много малко международни примери за това какво може да се изисква за постигане на целите за намаляване на емисиите за Канада, така че лошо замислената стратегия на Европейския съюз „От фермата до вилицата“ беше лесна мишена за противниците, казват канадските журналисти.
На първо четене стратегията на ЕС не изглежда да възпрепятства производството или рентабилността на земеделските стопанства, но дяволът е в подробностите, когато става дума за земеделска политика.
Канадските цели за намаляване на емисиите от торове не определят ограничение за употребата на торове, а вместо това се фокусират върху намаляване на загубите чрез най-добри практики за управление.
За разлика от това, детайлите на ЕС имат много дяволи при производството на храни.
В тези подробности 25 процента от цялото селско стопанство ще използва органично производство до 2030 г., със задължителни 20 процента намаление на използването на торове, за да се постигне 50 процента намаление на емисиите от торове.


И двете промени ще доведат до по-малко производство на храна. Въпреки че политиката е изградена върху лоша наука, за момента тя е обществено приемлива и благоприятна за избирателите.
Канадските и американските правителства изразиха загриженост относно плана на ЕС и ефектите му върху глобалната продоволствена сигурност и търговия. Те прогнозират, че ЕС ще изисква повече внос на храни, за да задоволи нуждите си и че допълнително ще ограничи вноса на продукти, които не са отгледани според стандартите на ЕС.
Канадският федерален министър на земеделието остава категоричен, че няма планове за ограничаване, данъчно облагане или таван на синтетичните торове в страната или преминаване към селскостопански политики в стила на ЕС.
Докато някои канадски групи производители предлагат компромис по отношение на целите за емисиите, по-големите въпроси остават. Използваме ли най-добрите налични научни стандарти за сравнение на настоящите емисии? Използвайки понастоящем познатите най-добри практики и научни методи за тяхното измерване, какви ще бъдат намаленията на емисиите за всяка култура, местоположение и животинска единица? Трябва да ги разберем по-добре, преди да създадем обществена политика.
В същото време Канада не може да пренебрегне промените, които се правят в останалата част от развития свят и все още очаква да остане предпочитан износител и благоприятен за търговия партньор за в бъдеще.
Нито механизмите за коригиране на границите, свързани с емисиите на въглероден диоксид, нито други инструменти за ограничаване на вноса, досега не са били прилагани за селскостопански продукти, внасяни в ЕС. Тъй като Стратегията „От фермата до трапезата“ ще стане реалност и производството на храни в Европа е намалее, но ЕС вероятно ще използва тези видове инструменти, за да защити доходите на своите фермери.
Най-високите научнообосновани добиви на акър или животинска единица при най-ниските разходи за емисии са правилният въглероден път за селското стопанство. Това е път, който може да бъде приет от 98 процента от канадците, които не се занимават със земеделие, без да се налагат пагубни промени в сектора. Обществената политика има значение навсякъде по света, завършва статията си Producer.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X