Решение за нарастващите разходи за фураж в птицевъдството

Вече повече от година драстичното увеличение на цените на суровините е огромно предизвикателство за птицевъдите и специалистите по хранене. Тези нарастващи разходи за фураж увеличават необходимостта от хранителни практики, които правят по-ефективно използване на хранителните вещества във фуража. Сега повече от всякога е наложително да се намалят разходите за фураж.

Високите проценти на включване на мазнини и масла се използват във фуражите за бройлери, за да се осигури бърз растеж, който съответства на техния генетичен потенциал. Известно е обаче, че бройлерите произвеждат недостатъчни нива на жлъчни соли и панкреатична липаза и следователно не могат оптимално да усвояват и използват тези фуражи. Освен това, тези храни с високо съдържание на мазнини са скъпи, което прави храните с ниско съдържание на мазнини по-привлекателни, тъй като са по-евтини. И все пак тези храни обикновено водят до по-ниска производителност на животните.

Какво ще стане, ако чрез интелигентно преформулиране нивото на мазнини и масла може да бъде намалено, като същевременно се запази ефективността? Такава възможност предлагат емулгаторите на базата на хидролизиран лецитин, известни още като лизолецитини.

Лизолецитините подобряват смилаемостта на хранителните вещества чрез по-добро емулгиране и повишен ензимен потенциал. Те подобряват усвояването на хранителни вещества чрез подобрено образуване на смесени мицели и пропускливост на мембраната. Лизолецитините правят възможно преформулирането на фуража чрез намаляване на нивата на енергия и аминокиселини, без да се намалява производителността на животните.

За ефективно смилане и използване на мазнините, а оттам и продуктивността на животните, правилното емулгиране на мазнини е от ключово значение и следователно изборът на правилния емулгатор е важен.

Ефектът на четири различни емулгатора върху производителността на бройлерите на 35 дни беше тестван в независим изследователски център в Тайван. Тестваните емулгатори са базирани или на лизолецитини (FRA LeciMax), две комбинации от по-ниски нива на лизолецитин със синтетичен емулгатор или само на синтетичен емулгатор.

Не само видът на емулгатора, но и нивото на лизолецитините играят важна роля при определяне на ефикасността на емулгаторите. FRA LeciMax е най-мощният емулгатор от четирите продукта, използвани в това изпитване. Това се обяснява с по-високото съдържание на лизолецитини и предимствата на лизолецитините пред използването на синтетични емулгатори.

Може да се заключи, че добавянето на лизолецитини към храната за бройлери води до по-висока наличност и използване на хранителни вещества. Сега е възможно да се намалят нивата на енергия и аминокиселини, като същевременно се поддържа продуктивността на животните и се спестяват разходи за фураж.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X