Почвата е основният актив на земеделците и той е лимитиран

Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите започна на Световния ден на околната среда 06/05/2021 (#generationrestoration). За 10 години се предлага възстановяване и възобновяване на използването на 1 милиард хектара почвена покривка. Ако програмата не бъде изпълнена, тя може да подкопае благосъстоянието на 3,2 милиарда души и да намали световния брутен доход от селскостопанска продукция с 10%.

Една от петте критични мисии, включени от ЕС в 10-годишния план за развитие на Horizon Europe, ключовата програма на ЕС за финансиране на изследвания и иновации на стойност 95,5 милиарда евро, е здравето на европейските почви (#MissionSoil). Тази програма стартира на 01.01.2021 г. Очаква се тя да обедини усилията на всички заинтересовани страни, включително гражданите и бизнеса, да осигури устойчиво управление на земята и почвените ресурси като част от прехода към „зелено“ общество, да повиши конкурентоспособността и икономическия растеж на ЕС.

В същото време за почвите, използвани в селското стопанство, UNEP предложи концепцията за „безопасно работно пространство“ (БРП). Предлага се до 2030 г. да се използват за потребление не повече от 0,2 хектара обработваема почва на човек. Превишаването на този показател ще доведе до неприемливо ниво на риск: ще доведе до необратими щети под формата на намаляване на биоразнообразието, освобождаване на въглероден диоксид, нарушаване на водния и хранителния цикъл, включване на нови площи в селскостопанския кръговрат и намаляване на  площи в естествени биогеоценози.

Глобалната площ на обработваемата земя може безопасно да се увеличи само до 1640 милиона хектара. Въпреки това, според обичайния сценарий, очакваното глобално търсене на почвени ресурси ще надхвърли БРП много преди 2050 г. Днес в ЕС средният индекс наБРП е 0,35 ха/човек. (в Холандия и Белгия – от 0,06; в Австрия и Германия – 0,15; в Унгария и България – до 0,44). В САЩ тази цифра е 0,45 ха/човек, в Китай е 0,088 ха/човек, в Индия е 0,124 ха/човек. Очевидно е, че най-многолюдните страни в света – Китай и Индия, в които живеят общо около 3 милиарда души – активно ще внасят храни, за да осигурят национална, продоволствена и екологична сигурност, да създадат стратегически хранителни резерви и да вземат предвид факт на пренаселеност в техните страни при изграждане на икономическа политика.

Прашните бури през 30-те години на миналия век в Големите равнини на САЩ, икономическата криза, щетите върху селското стопанство и околната среда доведоха до създаването през септември 1933 г. в Министерството на вътрешните работи на Службата за ерозия на почвата, ръководена от Хю Хамънд Бенет. Той е прехвърлен към Министерството на земеделието на Съединените щати (USDA) през 1935 г. и скоро е обединен с други отдели на Службата за опазване на почвата (SCS) съгласно Закона за опазване на почвата и вътрешно разпределение от 1935 г. И през 1994 г. (като част от Федералната реформа на застраховането на посевите и Закона за реорганизация на Министерството на земеделието от 1994 г.), това звено беше преименувано, за да отрази критичната му роля като Служба за опазване на природните ресурси. Почвата е критична за националната сигурност и земеделците не трябва да забравят, че тя е основният актив, с който разполагат.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини