Приеха на първо четене поправките в ЗПЗП, необходими, за да получат подпомагане земеделците догодина

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители беше приет днес на първо четене по време на заседание на Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание. С този законопроект ще стане възможно, независимо кога ще бъде одобрен Стратегическия план, да се проведе кампанията по Директни плащания за следващата година.

За да може България да получи финансовия ресурс, предвиден за Стратегическия план на страната и земеделските производители да се възползват от подпомагането, по интервенциите включени в него, до тази дата трябва да бъде в сила националното законодателство за прилагане на Стратегическия план. Това налага спешно приемане на законов нормативен акт, което да позволи до края на годината да влезе в сила целия пакет от нормативни актове, който е необходим за прилагане на Стратегическия план. За да се предотврати неусвояване на предвидения за Република България финансов ресурс за 2023 г., който е в размер на 1 581 176 591 лева, е наложително преди 2023 г. да е в сила завършена национална нормативна уредба на директните плащания и на секторните интервенции.

С предложения законопроект се определя компетентността на министъра на земеделието и храните за прилагане на Регламентите на ЕС за Стратегическия план за земеделието и развитието на селските райони и Националния план по Механизма за възстановяване и устойчивост. Прилагането и на двата Регламента изисква определяне на компетентния орган за това и законова делегация за издаване на необходимите нормативни актове. Това ще позволи стартирането на кампанията по Директни плащания 2023 година дори при хипотезата на нови предсрочни избори и липса на парламент първите три месеца следващата година.

Предстои Законопроектът да бъде внесен за гласуване в НС, като между първо и второ чете ще може да се правят предложения за промени и допълнения изготвени от МЗм

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X