Производствената инфлация в България достигна рекорд за всички времена

По-високата цена на тока продължава да вдига производствените цени в България и през ноември. Цените на производител се повишиха с 31% на годишна база през ноември 2021 г., след като през предходния месец бяха нараснали с 24,1%. Това е ново рекордно увеличение на цените на производител, откакто през 2001 г. започва да се води тази статистика. Само за месец поскъпването е с 8,4%, става ясно от данни на Националния статистически институт (НСИ) за миналия месец.

Тези данни потвърждават прогнозите за ускоряваща се инфлация през следващите месеци.

Общ индекс на цените на производител в промишлеността

НСИ регистрира най-голямо нарастване на цените през ноември в сравнение с година по-рано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – със 70,5%, в преработващата промишленост – с 19,4%, и в добивната промишленост – с 12,5%.

В преработващата промишленост значителен ръст е отчетен при: производството на основни метали – с 50,9%, производството на химични продукти – с 31,5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 22,1%, производството на изделия от каучук и пластмаси – със 17,2%.

Общият индекс на цените на производител през миналия месец се увеличава с 5,8% спрямо октомври. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 16,3%, в преработващата промишленост – с 1,8%, и в добивната промишленост – с 1%.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на химични продукти – с 6,3%, производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 3,4%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 2,6%. Намаление на цените се отчита при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 2,6%, и при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение – с 0,1%.

Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември на месечна база отбеляза повишение при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 16,5%,  в преработващата промишленост – с 2,7%, и в добивната промишленост – с 0,8%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти – с 9,6%, производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 5,3%, производството на основни метали – с 4,3%. Намаление е отчетено при производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение – с 0,4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември нараства с 35,4% в сравнение със същия месец на миналата година. Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 66,9%,  в преработващата промишленост – със 17,5%, и в добивната промишленост – със 17,4%.

Спрямо ноември 2020 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти – с 54,1%, производството на основни метали – с 49,7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 26,8%, производството на изделия от каучук и пластмаси – с 13,5%, производството на електрически съоръжения – с 13,4%.

Индекси на цените на производител на международния пазар

Индексът на цените на производител на международния пазар през ноември нараства с 1,6% спрямо октомври, а спрямо година по-рано НСИ регистрира ръст от 24%.

Актуалните данни на Националния статистически институт (НСИ) за индекса на цените в селското стопанство за деветте месеца на годината показват, че поскъпването и на суровините, и на крайната продукция е почти изравнено, като определен превес се наблюдава при цените на някои зърнени стоки. С други думи, в условията на небивала криза фермерите работят „на ръба“ на оцеляването.

Общо в растениевъдството поскъпването на крайната продукция за третото тримесечие е с 47,7% спрямо същите три месеца на 2021 г., а в сравнение с цялата 2021 г. увеличението е с 40,4%. В животновъдството цените са се вдигнали съответно с 28,6% за третото тримесечие и с 28,4% – на годишна база.

При суровините, електроенергията и горивата, които фермерите са ползвали в своето производство, цените през третото тримесечие на 2022 г. са се покачили с 38,4% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 39,9% спрямо 2021 година.

Ето каква промяна се наблюдава при зърнените култури за третото тримесечие на тази година, сравнено с тримесечието на 2021 г. – ръстът в цените е с 63%, а на техническите култури – с 22,5%. Поскъпването се дължи основно в движението нагоре на цените на меката пшеница – с 66,1%, на маслодайния слънчоглед – с 22,9%, и на рапицата – с 22,9%.

Спрямо същото тримесечие на 2021 г. цените на живите животни нарастват с 30,3% в резултат на поскъпването на свинете – с 32,3%, и на бройлерите – с 33а8%. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 27,4%, което е в резултат на по[1]високите цени на кравето мляко – с 22,6%, и на кокошите яйца за консумация – с 50,2%.

През третото тримесечие на 2022 г. спрямо 2021 г. по-високи са цените на всички групи култури, като при зърнените култури нарастването е с 54% в резултат на ръста на цените на меката пшеница – с 55%, а при техническите култури – с 18,3%, в резултат на увеличението на цените на маслодайния слънчоглед – с 15,5%, и на рапицата – с 24,9%. Най-слабо е повишението на цените на пресните зеленчуци – с 5.5%.

На годишна база поскъпването в животновъдството е с 30,4%, в резултат от повишаването на цените на свинете – с 33%, и на

птиците – с 33,3%. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 26.9%, което е в резултат на увеличението на цените на кравето мляко – с 23,1%, и на кокошите яйца за консумация – с 47%.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X