Специалистите на AGviser ще бъдат до земеделците на всяка крачка по пътя към успешно и рентабилно въглеродно земеделие

Нашата цел е да изкараме науката от университетите и да я вкараме на практика в стопанствата на българските фермери“, казва Христо Николов, съдружник в AGviser и ръководител на програмата за въглеродно земеделие GarbonSafe

Програмата за въглеродно земеделие CarbonSafe на AGviser предвижда генерирането на сертификати за въглеродни емисии, секвестирани в почвата чрез добри земеделски практики.

Нашата основна цел е да помогнем на фермерите да нанесат необходимите корекции в техните земеделски практики и технологии, така че да ускорят процесите по секвестиране на въглерод в почвата. Което от една страна значително ще подобри почвеното здраве и в дългосрочен план има регенеративни функции. От друга страна има за цел да донесе допълнителни приходи за всички фермери, практикуващи регенеративно, консервационно земеделие, в частност и но-тил“, обяснява Христо Николов, съдружник в компанията.

„Термините, които започваме да употребяваме все по-често в нашата ежедневна практика като регенеративно и въглеродно земеделие, всъщност са неща, които земеделците в цял свят практикуват от много време. Просто отсега нататък, фокусирайки се върху въглеродните емисии и възможността за тяхното отчитане в земеделието, започваме да ползваме специфична терминология“, поясни още Христо Николов. Специалистът разказа повече за начинът на работа на компанията:

Процесът, който ние разработваме, предвижда отчитането и доказването на количествата секвестиран въглерод в почвата в земеделието. Това става чрез разработената от нас методология на изчисление, която предвижда базово измерване на наличния въглерод в почвите и в съответно в един процес на мониторинг и постоянен одит отчита изменението и увеличението, което впоследствие ние ще сертифицираме като въглеродни кредити.

Целият този процес започва в лабораторията и в офиса на AGviser, където задаваме параметрите на всеки един отделен проект. Програмата ни предвижда геореферирано почвено пробовземане на базата на софтуер, с който работим. Предварително изчертаваме всички площи в едно стопанство. Оформяме това като задача за нашите специалисти по пробовземане. След това процесът продължава чрез автоматично пробовземане със сонда, която е монтирана на специализирана машина и извършва пробовземане на три дълбочини. Най-горният плодороден почвен пласт от 0 до 30 см, от 30 до 60 см. и от 60 до 90 см. В целия този почвен слой до 90 см има значими количества въглерод и там търсим увеличение и изменение на това количество, за да бъде то сертифицирано впоследствие.

След като бъдат взети пробите от полето, всяка от тях бива индивидуално номерирана и се връща обратно към нашата лаборатория, където специалисти с най-съвременна апаратура измерват всички показатели на почвата. Започваме от киселинност на почвата, минаваме през всички макро и микро хранителни елементи и най-същественото, което касае нашата програма – отчитането на наличните количества въглерод.

След като направим този базов анализ на основата на първото почвено пробовземане, нашите специалисти агрономи разработват индивидуална програма за всяко едно стопанство и проект, който започваме да изпълняваме. Тази програма ще се основава на принципите на регенеративното земеделие, стимулирането на повече безорни практики, на намаляване на употребата на минерални торове и пестициди.

Другото важно нещо, което е бъдещето на земеделието и ние отчитаме като решаващо за подобряването на почвеното здраве и увеличаването на секвестирането на въглерод, е използването на ефективни микроорганизми. Това е дейност, която от няколко години заема челни места в лабораториите на университетите, по нея се работи много активно. Нашата цел е да изкараме тази наука от университетите и да я вкараме на практика в стопанствата на българските фермери.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X