Икономика на комбайна

Да работиш с максимална производителност и максимално качество на овършаването – това е идеалът, към който се стреми всеки комбайнер. Доколко за сметка на оптимизирането на настройките на роторен комбайн може да се повиши ефективността при прибирането на зърнените култури и да се улесни работата на механизатора, са изучавали германски учени

Йонас Лоренц
Проф. Франк Бенеке, Гьотингенски университет „Георг Август“
Карстен Хефтриг, John Deere, Германия

Колкото и странно да звучи, но в практиката комбайните работят далеч под предела на пълната мощност, която е заложена в машините от производителя. Според експертите на полето се използва не повече от 50 на сто от капацитета им. Но повишаване на ефективността на работата на комбайните без последователна и постоянна оптимизация на настройките няма как да стане. Системите за автоматични настройки, предлагани днес от почти всички производители на комбайни, са съвременният подход към решаването на този проблем. Изследванията показват, че за сметка на оптимизирането на работата на машината, нейната производителност може да се увеличи с 20 на сто в сравнение с неоптимизиран за конкретните условия на жътва комбайн. Но възможно ли е увеличаване на производителността без загуба от качеството на овършаването и едновременно намаляване на производствените разходи?
А необходимо ли е качеството?
В рамките на полеви тест, проведен в Унгария през 2018 г., са изучавани резултатите от оптимизирането на работата на роторни комбайни на различни производители. Целта на теста е била максимално натоварване на машините при непрекъснато подаване на зърно и предварително зададено качество на работа.
Всички машини са прибирали пшеница на едно и също поле – така са осигурени еднакви условия на работа. В рамките на теста от бункерите на комбайните са взети 119 проби. За да се оцени влиянието на предприетите мерки по оптимизиране на машините, както и подобреното в резултат на това натоварване на машините върху качеството на овършаването, в пробите се е измервало качеството на начупеното зърно и съдържанието на примеси.

В хода на опита групата от работещи при едни и същи условия комбайнери трябвало с помощта на квалифициран инструктаж да оптимизират работата на своите машини от различни производители, така че в резултат да се постигне висока пропускателна способност при запазване на качеството на овършаването. Работата всеки ден започвала със задаването на стандартните настройки, препоръчвани от производителите. След това машините се пренастройвали на максимална скорост на работа със запазването на зададените параметри на качеството на овършаването: максимум загуби 1%, процент на начупеното зърно – 2%, растителни примеси – 2%.
Анализът на получените данни е показал съдържание на начупено зърно от 0,07 до 1,89%, като средните показатели се намирали в рамките на 0,57 – 0,87%. съдържанието на растителните примеси в образците варирало от 0,02 до 4,13%. Средният дял на начупеното зърно при всички комбайни е съставил 0,68%, а на примесите – 0,73%.
При продажбата на зърното при превишаването на допустимите норми на съдържание на растителни примеси и начупено зърно, цената пада. Но в зависимост от условията на доставката, максимално допустимите стойности на съдържанието на начупено зърно в Европа силно варират между максималните 2-5 %, а на растителните примеси – около 2 %.
Така повишеното съдържание на начупено зърно и растителни примеси не се отразяват толкова значително върху крайната цена на зърното. А и често те се отчитат по обща маса, а не според физическите показатели. Какъв е изводът? Управляването на комбайна със съблюдаване на високо ниво на качеството на овършаването не се поощрява от пазара.
Семената са друга работа
Но за стопанствата, които отглеждат зърнени култури за семена, важат други правила – важно е да се запази максимално възможната кълняемост на прибирания материал. А повишеното съдържание на начупено зърно значително влошава този показател. Освен това повреждането на ендоспермата може да намали кълняемостта с около 10 на сто. Затова при избор на комбайн с някаква система за овършаване – сламотръсна, роторна или хибридна, трябва много внимателно да се прецени в какви условия ще се използва машината. Реализираните по различен начин овършаващи системи с различна интензивност въздействат върху овършаваното зърно.
Трябва също да се анализира и колко начупено зърно остава на полето под формата на загуби. Тези загуби визуално са практически незабележими, тъй като начупеното зърно има много ниска кълняемост, и следователно не пониква. Но в зависимост от производителя на техниката и настройките на машината, в полето се ръси от 10 до 50 на сто от цялото начупено зърно, образуващо се при овършаването, тоест средно около 30 на сто.
Така че независимо от целите на последващото приложение на прибираната реколта, още при овършаването възникват загуби под формата на начупено зърно. За да има възможност да се сравнят и класифицират показателите на роторните машини, при същите условия допълнително е тествана и хибридна машина. Средно в овършаваното от нея зърно са регистрирани 3,39 на сто начупено зърно и 1,12 на сто примеси. Колко високи могат да са финансовите загуби е показано в таблицата на примера на начупено зърно с дял 0,07% и 3,39%. Тъй като начупеното зърно в бункера на комбайна не може после да бъде използвано за семе, то също се счита за загуба.
Стабилността е равна на нечувствителност?
През 2017 г. в отделен опит са оценявани качествените показатели на работата на роторни комбайни, настроени за висока производителност. За целта са взети 23 образци от пшеница, овършани с еднороторни комбайни от една серия. От тях три са били единични образци, десет – двойни, при които единият е взет преди оптимизирането на машината, а вторият – след това. В качеството на показатели за качество са оценявани кълняемост, брой на пропадане, дял на растителни примеси и начупено зърно. Първо се задавали настройки по избор на комбайнера, а след това комбайнът се настройвал за увеличаване на пропускателната способност.
В рамките на това изследване промените в настройките на комбайна не се отразили по никакъв начин на делът на начупеното зърно и съдържанието на растителни примеси. И двата показателя в масовата част са били на ниво под 0,6% както преди, така и след оптимизирането. Освен това кълняемостта като цяло се е запазила на добро ниво – 96%, така че зърното е отговаряло на изискваните показатели за кълняемост. Това означава, че пренастройването на комбайните за висока производителност по никакъв начин не се е отразило на качеството на зърното. В резултат може да се направи извод за изключителната нечувствителност на еднороторните комбайни към грешни настройки, способни да променят качеството на овършаваното зърно.
Ключов фактор
Повишаването на производителността на комбайна без негативни последствия върху овършаването е възможно. Освен разгледаните фактори, върху хода на жътвата голямо въздействие оказва комбайнерът. Нивото на производителност при различните комбайнери се различава до 30 на сто.

Пълната версия е достъпна само за абонати на електронното издание на вестник „Гласът на земеделеца“. Абонирайте се тук!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X