Агр. Димитър Витковски: Интегрираната растителна защита е пътят към по-екологично земеделие

Интегрираната растителна защита е система от мероприятия, насочена към защита на растенията с всички средства, с който разполага агрономическата наука, включително и пестициди.

Ще започна с борба срещу плевелите: Нашето земеделие има големи традиции с почвообработките, целящи не само разрохкване на почвата, но и заораване на растителните остатъци (носители на гъбни и вирусни патогени и презимуващите в тях яйца и ларви на неприятели). Далеч преди да станат известни и достъпни тоталните хербициди лятната плитка оран наречена “ подметка “ създаваше условия с помощта на слънцето и високите летни температури да изсуши корените на многогодишните кореновоиздънкови плевели и силно да намали тяхното присъствие на полето. Дълбоката оран способства не само за заравяне на растителните остатъци, но и за аериране на почвата и подобряване на микробиологичната дейност, което пряко повишава почвеното плодородие!

Генералната идея на създадения тотален хербицид на базата на глифозатна киселина е именно борба с многогодишни кореновоиздънкови плевели, единственият хербицид, приложен в правилния момент се придвижва с асимилатите от листата към корена и там неговото действие е най-желано, по-късно започва неговото приложение като тотален хербицид, и, смея да твърдя, днес се употребява в повечето случаи като десикант (убива надземна зелена маса) отколкото като тотален хербицид срещу кореновоиздънкови плевели!

Интензивното земеделие доведе до намаляване на броя на земеделските култури. Със скъсяване на сеитбооборота се увеличиха популациите на специализираните насекомни и ненасекомни неприятели и общият фонд специфични за културите гъбни и вирусни болести! В интегрираната растителна защита изнасянето на растителния остатък и заораването на корените силно намалява заразите на полето! Системата за прогноза и сигнализация за развитие на болести и неприятели, базирана на феромонови уловки и преки наблюдения от специалист, след достигане на икономически праг на вредност подава сигнал за химическа борба! Употребата на ентомофаги е съществена част от ИРЗ!

И накрая ще си позволя един коментар: В пъти по-екологични от рестрикциите за почвообработки през различните части на годината и забраната за употреба на ПРЗ, изпълнението на ИРЗ така, както се изучаваше повече от 30 години ще доведе не само до намаляване на употребата на пестициди, но и до диверсификация на отрасъла!

Разбира се, селекцията на устойчиви сортове също е водеща (за съжаление гените за висок добив не се харесват с гените за устойчивост на болести и неприятели).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X