Микоризацията увеличава производителността на културите 

Изкуствената инокулация на семената с микоризиращи агенти е практика, която не е за подценяване

Митът за необходимостта от глобална химизация на селското стопанство малко по малко започва да се разсейва. Все повече скептици започват да се доверяват на биологичните препарати, а това означава – на самата природа. Доказателството е ръстът на обема на производството на биопрепарати в целия цивилизован свят.

Дори световни лидери по производство и продажба на препарати за растителна защита и торове, реагирайки на търсенето на земеделците и на перспективата на биологичното направление в растениевъдството, започнаха да произвеждат и предлагат биологични препарати.

Почвата е първата среда, където попадат семената. По същество оттук започва животът на всяко растение. За съжаление, днес само отговорните и грамотните стопани искат да съхраняват почвата жива, но както загрижено констатират – тя изисква не само помощ, а и реанимация.

Микоризацията е процес на възстановяване на плодородието и на оздравяване на почвата. Това всъщност е генетично обусловено в свойството на растенията да съжителстват с полезната микрофлора, благодарение на симбиотична взаимоизгодна връзка. Научно е доказано, че микориза образуват 80 – 90% от растенията и само представителите на няколко семейства като зеле, мак, карамфил и някои други не я образуват. В резултат на сътрудничеството на полезната микрофлора с кореновата система на растенията се образува гъбокорен, наричан микориза. Гъбокоренът помага на растенията да получават влага и хранителни вещества, а растението, от своя страна, му осигурява въглехидрати. Микоризните гъби подсилват кореновата система на растенията, образувайки мрежа от тънки нишки, наречени хифи. Благодарение на тях протича свързването на разтворените хранителни потоци между гъбите и растенията в единна система. Освен това хифите на микоризата са способни да прорастват на няколко метра извън пределите на зоната на растенията. Оздравяването на почвата протича благодарение на антибиотиците и биологично активните вещества, които гъбите отделят в процеса на своята жизнена дейност. Инокулацията на семената е един от най-ефективните и икономически изгодни методи на микоризация.

Както показват двугодишни изследвания в Америка от 2016-а до 2018 година, инокулацията на семената на соргото с микоризообразуващи препарати с подхранващо действие е повишила добива на зърно с 60 – 80 кг/дка. Това е станало преди всичко чрез увеличаване на общата маса на метлиците и зърното, което се обяснява с подобреното азотно хранене, благодарение на азотфиксиращите бактерии, които се съдържали в препарата. Значително се е повишило и фитосанитарното състояние на посевите, на които не са били регистрирани никакви признаци на заболявания.

Използваният препарат е бил многокомпонентен. Той съдържа гъбите Beauveria bassiana, щам mg301 (gha); Beauveria bassiana, щам mg302 (db-1) и бактериите Azospirillum spp., щам mg401; Azotobacter spp., щам mg402, както и витамини, аминокиселини, микроелементи и други биологично активни вещества, което го прави универсален. Освен това използваният за микориза препарат е проявил и инсектицидно действие спрямо неприятелите, които живеят в почвата и фунгицидно – на причинителите на кореново гниене. В Америка инокулацията на семена вече се прилага при сорго, слънчоглед, царевица, пшеница, ечемик, а също и при зеленчуци, цветя и соя.

В условията на интензивно земеползване, когато се разрушава структурата на почвата, нейният състав, загиват цели групи представители на полезната микрофлора и тя става мъртва, много е важно да има възможност изгубеното да се компенсира. Пътят за възстановяване на микрофлората на почвата е чрез внасянето на органични торове и използването на биологични препарати, притежаващи микоризообразуваща способност. Това ще позволи не само да се съхрани безценният самовъзстановяващ се ресурс – почвата, но и да се увеличи производителността на полските култури. И всичко това – благодарение на микоризата, която в значителна степен способства минералното хранене на растенията чрез азотфиксация, мобилизация на фосфор и калий. Тя активира биологично активните вещества, фитохормоните и стимулаторите на растежа, които отделя полезната микрофлора в процеса на жизнената си дейност.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X